Een steuntje in de rug

24 augustus 2021 12:59

Als supporter van sport en cultuur helpt Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe de maatschappelijke rol van verenigingen, clubs en stichtingen versterken. Dat doet de bank door middel van Verenigingsondersteuning.

Een steuntje in de rug

In samenwerking met NOC*NSF gaan wij de aankomende tijd vijf verenigingen, clubs en stichtingen uit de regio ondersteunen bij het invullen van hun ambitie op het gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door hen te begeleiden met het invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en wordt de vereniging, club of stichting zelfredzamer en toekomstbestendig.