Moedige Dialoog Ede

3 februari 2021 16:00

Opstaan tegen armoede en schulden. Dat is waar Moedige Dialoog voor gaat. Structurele oplossingen vereisen een andere mindset.

Moedige Dialoog Ede

Wakker

Eén op de vijf huishoudens in Nederland kampt met schulden. En één op de acht kinderen groeit op in armoede. Met alle gevolgen van dien. Armoede raakt alles. Mensen liggen ervan wakker, hebben het gevoel in een uitzichtloze situatie te zitten, kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat ze niet meer meedoen in de maatschappij. En pas op: het kan echt iederéén overkomen, ook een ogenschijnlijk normaal en succesvol gezin.

“Als we niet samen over schulden en schuldoplossingen nadenken, blijven we brandhaardjes blussen”

We hebben elkaar nodig

Gezien de rol van Rabobank als coöperatieve retailbank in Nederland willen we het financiële welzijn van onze klanten en de gemeenschappen waarin we opereren stimuleren. Dit is onze bijdrage aan een inclusieve samenleving waarin mensen zelfredzamer zijn. Rabobank Vallei en Rijn is partner van Moedige Dialoog Ede, die zich inzet om armoede en schulden duurzaam aan te pakken. Moedige Dialoog doet dat via publiek-private samenwerkingsverbanden waarin maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden zoeken naar oplossingen.

Als we niet samen over schulden en schuldoplossingen nadenken, blijven we brandhaardjes blussen. Om structurele oplossingen te vinden is een andere mindset nodig. Het bedrijfsleven kijkt anders naar dilemma’s dan bijvoorbeeld de overheid of sociaalwerkorganisaties. Zo maken we samen de weg vrij en kunnen mensen weer opstaan en in beweging komen, waardoor ze weer werk vinden en zelfvertrouwen opdoen.

Moedige Dialoog Ede

Desirée Kuipers, coördinator bij Moedige Dialoog Ede, vertelt: “Mensen kunnen op elk moment in hun leven moeite krijgen om hun rekeningen te betalen. Meestal ten gevolge van ‘life events’, zoals een scheiding, ziekte of werkloosheid, maar ook laaggeletterdheid is een reden om in de problemen te komen. Zo’n 1,5 miljoen huishoudens in Nederland hebben risicovolle schulden. Op dit moment hebben we ook te maken met een mondiale crisis die veel mensen in de portemonnee treft. De verwachting is dan ook dat het aantal mensen dat te maken krijgt met betalingsproblemen zal stijgen. Betalingsproblemen die kunnen uitgroeien tot schuldenzorgen. En die veroorzaken veel persoonlijk leed en leiden tot hoge maatschappelijke kosten.” Heel veel organisaties en initiatieven in onze regio zetten zich in om hier wat aan te doen. Dat is nodig, want het probleem is groot en hardnekkig."

“Heel veel organisaties en initiatieven in onze regio zetten zich in om hier wat aan te doen”

Dialoog, uitwisseling en samenwerking tussen de partijen die actief zijn op dit terrein is nodig om sociale en financiële fitheid voor iedere bewoner in Ede te bereiken. Dialoog tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, lokale en provinciale overheden, vrijwilligersorganisaties en kennispartners. Moedige Dialoog Ede verbindt organisaties en maakt initiatieven zichtbaar zodat zij elkaar kunnen vinden, kunnen inspireren en kennis kunnen delen. Zij dient vooral het preventieve karakter door acties in het proces aan de voorkant in te zetten. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Lees hier het complete verhaal in Rabo &Co.