“Er zit weer volop energie in onze club!”

24 december 2021 7:44

De Beuningse tennisvereniging TC De Linden telde eind 2019 iets minder dan 600 leden. Het ledental liep al een paar jaar langzaam terug; iets waar het bestuur van de vereniging graag verandering in wilde brengen. Met dat doel voor ogen besloten voorzitter Jan Timmermans en bestuurslid Monique de Leeuw langs te gaan bij de Rabo ClubSupport Inspiratieavond in de Nijmeegse Stadsschouwburg. Monique: “We hoorden daar zoveel mooie verhalen van andere clubs dat we meteen aan de slag wilden met onze eigen ambities.”

Er zit weer volop energie in onze club!

Flitsende aanmeldvideo

Dat was dan ook wat het bestuur van TC De Linden deed. “Bij de eerstvolgende ledenvergadering vroegen we onze leden waar we ons als club op moesten focussen de komende jaren,” legt De Leeuw uit. “Uit de rondvraag bleek dat de leden over het algemeen heel tevreden waren over de sfeer en faciliteiten, maar dat de jeugd en de nieuwe padelbanen wat meer aandacht verdienen. En dat het nog te weinig zichtbaar is wat de club allemaal te bieden heeft. Met die informatie besloten we om ons aan te melden voor Rabo ClubSupport. We maakten een flitsende aanmeldvideo waarmee we onze wens kenbaar maakten: ondersteuning bij het maken van een marketing- en communicatieplan, met het doel om 50 nieuwe jeugdleden en 50 nieuwe padelleden aan ons te binden.”

Mede dankzij het enthousiasme waarmee de club zich presenteerde werd de club geselecteerd voor een 1-op-1 begeleidingstraject. Monique: “Dat was natuurlijk hartstikke leuk nieuws, maar helaas leek corona roet in het eten te gooien. We vroegen ons af of het niet beter was om het traject on hold te zetten, maar besloten er toch voor te gaan. Dan maar via online bijeenkomsten in plaats van op de club. Als ik er nu op terugkijk is het best bijzonder dat we in zo’n korte tijd zoveel voor elkaar hebben gekregen, júíst omdat het online inbellen een stuk laagdrempeliger is dan wanneer je elke keer fysiek moet afspreken.”

Nieuwe hulpvraag

Tijdens de eerste sessie werd duidelijk dat de hulpvraag iets te specifiek was. Dat bleek ook uit het DNA onderzoek dat ons clublid Ivanka Moerkeren eerder had uitgevoerd. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het bestuur, de tennisleden en ouders verschillende zaken belangrijk vonden. Daarnaast hadden de coronamaatregelen ook invloed op het verloop van het traject. Omdat tennissen een van de weinige sporten was die bespeeld kon worden op 1,5 meter afstand, stroomden de nieuwe aanmeldingen plotseling binnen. De doelstelling om 100 nieuwe leden te verwelkomen was daardoor al meteen in zicht. Monique: “We besloten daarom om de hulpvraag aan te passen en terug naar de basis te gaan. Samen met onze trajectbegeleider Fons van de Logt, stelden we onszelf de vraag welke club we willen zijn en welke kernwaarden daar bij passen. Op die manier kunnen we beter bepalen welke dingen we in de toekomst op willen pakken.”

Er werd een kernteam geformuleerd, met oudere jeugdleden, ouders, padelleden en seniorleden. Met deze diverse groep werden spiegelsessies georganiseerd, waarmee al snel een duidelijk beeld van de club werd geschetst. “We zijn een gezelligheidsclub, waarin de onderlinge sfeer en betrokkenheid heel belangrijk is,” geeft Monique aan. “Tegelijkertijd willen we ook de prestatiegerichte leden zo goed mogelijk faciliteren. Vanuit die basis ontstonden er tijdens de online bijeenkomsten ook direct nieuwe ideeën. Een voorbeeld daarvan is het ‘warme welkom’. Dit is een initiatief waarmee we nieuwe leden zich snel thuis willen laten voelen. Ook hebben we een initiatief gestart waarmee we ambitieuze jeugdleden koppelen aan senioren in de hogere klassen, zodat deze jeugd zich aan dat niveau op kan trekken.”

Mandvol nieuwe plannen

“Het traject is inmiddels afgesloten en we hebben een mandvol nieuwe plannen waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen. Er zijn binnen de club verschillende enthousiaste leden die bezig zijn met een aantal nieuwe initiatieven. Het ondersteuningstraject is echt een katalysator geweest voor al die nieuwe ideeën en bedrijvigheid. Er zit weer volop energie in onze club en dat hebben we mede te danken aan Rabo ClubSupport. Daar zijn we heel dankbaar voor!”