Rabobank CPO-desk helpt bij samen zelf bouwen

14 mei 2024 13:15

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is samen zelf bouwen. Gelijkgestemden binnen hetzelfde dorp of de gemeente slaan de handen ineen om te komen tot nieuwbouw zoals senioren- of starterswoningen. CPO’s drukken de bouwkosten, terwijl de eigen inbreng in het resultaat groot is, er wordt gebouwd zoals mensen dat zelf graag willen. CPO’s kunnen bij de deskundige en ervaren adviseurs van de nieuwe Rabobank CPO-desk aankloppen voor diverse vormen van ondersteuning.

CPO-Desk

“Het CPO is als het ware een coöperatie en sluit als zodanig naadloos aan bij het gedachtegoed van de Rabobank”, zegt coördinator CPO-desk Coöperatieve Rabobank Groningen en Drenthe Jan de Vries. Het CPO is een manier om de kosten van bouwen te drukken. In het bouwproces vervullen de toekomstige bewoners zelf de rol van projectontwikkelaar. Gelijkgestemden zoals starters of senioren uit hetzelfde dorp of dezelfde regio gaan met elkaar om de tafel om een nieuwbouwplan te bedenken dat bij hun wensen past. Ze zoeken zelf de locatie, vormen het plan over het te bouwen soort woningen en regelen de uitvoering.

Rechtspersoon

Voor een succesvolle CPO moet er veel geregeld worden. Dat begint met de oprichting van een rechtspersoon, die bij de ontwikkeling van het project de opdrachtgever is. De Vries adviseert rechtspersoon - meestal een vereniging - om voor alle bouwkundige en organisatorische zaken een adviseur in de arm te nemen, omdat er met name op bouwkundig vlak veel geregeld moet worden worden in een voor hen vaak onbekende wereld. Ook heeft de begeleider vaak goede contacten met overheden en uitvoerende partijen. Denk hierbij aan grondaankoop, vergunningen, bouwplannen en -tekeningen en keuze van bouwsystemen- en materialen. Soms wordt dit begeleidingstraject aangeboden vanuit de provincie. Zo heeft Drenthe een Impulsteam opgericht met adviseurs die inmiddels ruim tientallen CPO’s begeleiden. In de provincie Groningen bestaat zoiets niet, daar kunnen CPO’s voor advies aankloppen bij gespecialiseerde marktpartijen.

“De coöperatieve gedachte sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van Rabobank”

CPO-desk

Ook financieel is er veel te regelen. Ter ondersteuning van CPO’s heeft Rabobank de CPO-desk in het leven geroepen. “Bouwen kost veel geld. Zelf samen bouwen binnen een CPO verlaagt de bouwkosten, onder meer omdat er geen projectontwikkelaar betrokken is”, zegt De Vries. Door middel van de CPO-desk zet Rabobank haar kennis, ervaring en netwerk in om een bijdrage te leveren aan het realiseren van succesvolle CPO-projecten, onder meer op het vlak van voorfinanciering en subsidies. Ook kunnen CPO-projecten in de opstartfase een beroep doen op de Rabo Ontwikkelbijdrage voor Collectieve Woonvormen. “Al in de aanloopfase van CPO-plannen is er sprake van kosten. Mensen ervaren dit als een drempel. Rabobank vindt duurzaam wonen van groot belang. Daarom zetten we ons actief in om de beweging naar duurzame woningen en toegang tot de woningmarkt te versnellen”, zegt De Vries. “De coöperatieve gedachte sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van Rabobank. Daarom willen wij mensen helpen om dit te realiseren. Een soepel verloop is essentieel voor succes. Is dat niet het geval dan haken mensen af.”

Afspraak maken?
De collega's van onze CPO-desk zijn eenvoudig te bereiken via mail: samenzelfbouwen.GRD@rabobank.nl
of telefonisch via 06-15026357 (Siska Snip) of 06-13550620 (Leony Bleeker)


Tekst Jan Johan ten Have

Fotografie Rudie Wiersma Fotografie, Ria Koster