Zonnige toekomst voor dorpshuis Bastogne Ansen

9 november 2022 12:19

Dorpshuis Bastogne is het kloppend hart van Ansen. Er gebeurt veel en dorpsbewoners doen volop mee. De bijdrage van de Rabobank voor zonnepanelen is volgens voorzitter Joris van der Wardt essentieel voor een zonnige toekomst van het dorpshuis.

Ansen is een kleine dorpsgemeenschap onder de rook van Ruinen. Toen een jaar of vijftien geleden het dorpscafé de deuren sloot, verdween ook het onderkomen van het actieve verenigingsleven. De dorpsbewoners zetten de schouders eronder. Met vereende krachten bouwden ze een gloednieuw dorpshuis, dat werd genoemd naar de koekjes die de vrijwilligers tijdens de bouw altijd bij de koffie kregen.

In het dorpshuis is vrijwel dagelijks wel wat te doen. Zo zijn er de reguliere activiteiten van klaverjassen en biljarten tot toneel en bijeenkomsten van de Vrouwen van Nu. Daarnaast biedt Bastogne onderkomen voor vergaderingen, partijen, feesten en optredens. Stichting Dorpshuis Ansen - onderdeel van stichting Dorpsbelangen - verhuurt ruimtes en heeft daarnaast een activiteitencommissie die onder meer lezingen over de omgeving, cabaretvoorstellingen en jaarlijks een vrijwilligersavond en Burendag organiseert. Gebruikers en bezoekers komen zelfs van (ver) buiten het dorp.

“Wij zijn zuinig op ons dorpshuis, niet in de laatste plaats omdat we het zelf hebben gebouwd”, zegt Van der Wardt. “Bastogne is de enige openbare ontmoetingsplek in Ansen en als zodanig van enorm groot belang voor de leefbaarheid van ons dorp.” De voorzitter vertelt dat de drempel voor activiteiten zeer laag is, wat meedoen voor iedereen mogelijk maakt: “Wij draaien volledig op vrijwilligers. Daardoor kunnen wij de kosten van activiteiten en consumpties laag houden. Iedereen moet kunnen meedoen, dat vinden wij van wezenlijk belang.” Hoewel de drempel laag is voor iedereen, ziet Van der Wardt wel dat met name jongeren tot 25 jaar wat ondervertegenwoordigd zijn: “Ze komen wel naar bijvoorbeeld de jaarlijkse Hersengymnastiek - een soort pubquiz - en de uitvoering van de toneelvoorstelling, maar verder zien we ze niet zo vaak. We blijven proberen om jongeren in die leeftijdscategorie enthousiast te maken om zelf activiteiten op touw te zetten in Bastogne.

Gezond

De voorzitter vertelt dat de exploitatie van het dorpshuis gezond is, ondanks het geringe aantal dorpsbewoners en de lage prijzen. De kosten zijn laag, onder meer dankzij de inzet van vrijwilligers en de 54 zonnepanelen op het dak die het dorpshuis al jaren voorzien van de benodigde elektriciteit. Toch besloot het bestuur om mee te doen aan de actie Zonnepanelen op Maatschappelijke Gebouwen van de Rabobank. Van der Wardt: “We hadden al eerder besloten dat ons doel was om het dorpshuis volledig energieneutraal te maken. Maar hoe doe je dat? De stapjes die we zetten waren klein, totdat dit initiatief van de Rabobank op ons pad kwam. Dit bood ons de kans om extra zonnepanelen te leggen, waarmee we twee warmtepompen zouden kunnen voorzien van energie voor de verwarming van het dorpshuis.”

EnergieKAnsen

Dit sluit heel mooi aan op het energieKansen, een initiatief om heel Ansen energieneutraal te maken. Dit initiatief won hiervoor enkele jaren geleden een prijs van de Rijksoverheid: een mooi geldbedrag om dit doel te realiseren. “Wij vonden dat we met het dorpshuis niet konden achterblijven in het streven naar een duurzame toekomst”, zegt de voorzitter. “Bovendien zouden we hiermee op lange termijn mooi besparen op energiekosten. Op dat moment konden ook wij niet voorzien hoe snel de energieprijzen dit jaar zouden oplopen. Met die kennis van nu durf ik te stellen dat, zonder de bijdrage van de Rabobank voor zonnepanelen, energieneutraal maken van ons pand niet mogelijk zou zijn geweest. Dan zou de toekomst van ons dorpshuis zeer onzeker zijn. Dat maakt deze bijdrage van zeer groot belang.” Stichting Dorpshuis Ansen meldde zich aan en bleek te voldoen aan alle voorwaarden die golden voor deze actie. Een hogere drempel was echter de verkiezing, zo verwachtte het bestuur: leden van de bank mochten kiezen uit alle aangemelde projecten onder het motto ‘de meeste stemmen gelden’: “En dan heb je als kleine gemeenschap natuurlijk een nadeel ten opzichte van grotere plaatsen in de regio.

We zetten ons actief in voor het werven van zoveel mogelijk stemmen, maar hadden er een hard hoofd in of het genoeg zou zijn. De verrassing was dan ook ontzettend groot toen we net voor Pasen een telefoontje van de Rabobank kregen met de mededeling dat we niet alleen bij de gelukkigen hoorden, maar dat we in de regio van Rabobank Het Drentse Land zelfs de meeste stemmen hadden gekregen. Daaruit blijkt eens te meer hoe groot de betrokkenheid van mensen uit Ansen en omgeving bij dorpshuis Bastogne is.” De voorzitter vertelt dat de aanbesteding van het energieneutraal maken inmiddels rond is: “Wanneer alles operationeel is, valt momenteel helaas niet te zeggen. Het zijn rare tijden, ook op het gebied van levering van de benodigde onderdelen en apparatuur. We hadden gehoopt dat het dit najaar klaar was, maar dat lukt zeker niet. Het zou mooi zijn als de nieuwe installatie komende zomer volledig operationeel is.”

Historie

Met sluiting van het dorpscafé dreigde Ansen een jaar of vijftien geleden verder te moeten zonder openbare ontmoetingsruimte. Enkele dorpsbewoners namen het voortouw, mobiliseerden vrijwilligers en verenigingen en gingen aan de slag. Op de locatie van de afgebrande boerderij van mevrouw Moret mocht het pand gebouwd worden en de eigenaresse van de kavel deed bovendien een forse schenking voor de herbouw. Van de gemeente De Wolden kreeg de nieuwe stichting Dorpshuis Ansen een renteloze lening. Ook droegen er fondsen bij en werden er subsidies verworven. Twee mensen regelden de zakelijke kant - zoals tekeningen, vergunningen en financiën - en een groep van zo’n vijftien dorpsbewoners bouwden het prachtige pand in twee fases: eerst het voormalige voorhuis met twee zalen en een keuken en in fase twee de grote toneelzaal. Van der Wardt: “Ook dat werk gebeurde allemaal door vrijwilligers. Zo bleek er met hulp van instanties en de belangeloze inzet van de dorpsgemeenschap heel veel mogelijk.”

Tekst: Jan Johan ten Have
Foto: Guido Hansman