Samen investeren

8 juli 2021 16:00

De gemeenten Heerde, Oldebroek, Elburg, Nunspeet en Hattem zijn actief lid van de Regio Zwolle. Samen met de provincie Gelderland hebben zij de investeringsagenda Kop van de Veluwe vastgesteld, die aansluit bij de agenda van Regio Zwolle en de maatschappelijke agenda van Rabobank. Gerard Kok ondertekende namens Rabobank Noord Veluwe.

Samen investeren

In Regio Zwolle (22 gemeenten in vier provincies) gaat het economisch gezien bovengemiddeld goed. Regio Zwolle wil de vierde economische topregio van Nederland worden, naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. ‘In de investeringsagenda Kop van de Veluwe staan leefomgeving, bereikbaarheid, energie, menselijk kapitaal en economie centraal. In de maatschappelijke agenda van Rabobank Noord Veluwe zijn duurzaam wonen, duurzaam groeien, duurzame voeding en iedereen financieel gezonder de thema’s. Onderwerpen die aansluiten bij de ambities van de Kop van de Veluwe.

Logisch dus dat Rabobank Noord Veluwe samen wil investeren in de Kop van de Veluwe’, aldus Gerard Kok, directeur Coöperatieve Rabobank. We spreken met Arnoud Leerling, programmaregisseur Kop van de Veluwe. We vragen hem eerst wat een programmaregisseur doet. ‘De investeringsagenda van de Kop van de Veluwe is opgesteld door de vijf colleges van burgemeester en wethouders. Mijn rol is ervoor te zorgen dat de projecten in de agenda worden uitgevoerd. Daarvoor breng ik verschillende partijen met elkaar in contact, zoals overheden, ondernemers en onderwijs. Ik bekijk wat er moet gebeuren om een project van start te laten gaan. Daarnaast leg ik verbindingen tussen de Kop van de Veluwe en de Regio Zwolle en zorg dat projecten aan elkaar worden gekoppeld. Als een project loopt, zorg ik dat ik op de hoogte blijf van de voortgang zodat ik ook andere partijen tussentijds kan informeren over de status.’

Duurzaam wonen

Een van de maatschappelijke thema’s van Rabobank is duurzaam wonen. Hiermee wil de bank bijdragen aan duurzaam omgaan met energie en aan het verduurzamen van woningen. De Kop van de Veluwe maakt deel uit van het zogenaamde daily urban system van Zwolle. Het gebied waar inwoners wonen, werken, studeren en recreëren.

“De Kop van de Veluwe maakt deel uit van het zogenaamde daily urban system van Zwolle”

Leerling: ‘Onze investeringsagenda is een opstap naar een strategie voor het gebied, waarin duidelijk wordt hoe opgaven met elkaar samenhangen. Bestuurders bespreken met elkaar hoeveel woningen zij willen en kunnen bouwen in de regio. Binnen de vijf gemeenten leeft de wens om voldoende te bouwen voor de vraag vanuit de eigen gemeenten, denk aan sociale woningbouw en woningen voor jongeren. Maar ze hebben ook te maken met een overloop vanuit Zwolle. Dit vraagt extra ruimte en nieuwe investeringen, die gemeenschappelijke afwegingen en besluiten vergen. Met dit idee staan we aan het begin. Rabobank Noord Veluwe helpt ons met gegevens over economische en demografische ontwikkelingen over de Kop van de Veluwe. Deze gegevens gebruiken we bij de verdere ontwikkeling van onze plannen.’

Duurzaam groeien

Een belangrijk thema voor de Kop van de Veluwe en Regio Zwolle is economische groei. Rabobank Noord Veluwe benoemt ondernemers duurzaam helpen groeien als een van de maatschappelijke thema’s. Leerling zegt hierover: ‘Economie vormt de basis voor de samenwerking in Regio Zwolle. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar zeven sectoren, waarvan Agri&Food, Health en de Slimme maakindustrie in de Kop van de Veluwe goed vertegenwoordigd zijn. Denk bij Agri&Food aan bedrijven als Nestlé en Plukon, bij Health aan de vele grote zorginstellingen in ons gebied en bij de Slimme maakindustrie aan al die MKB-bedrijven die op de Noord-Veluwe actief zijn. Vanuit de Kop van de Veluwe kunnen wij ondernemers helpen bij de thema’s innovatie, vernieuwend ondernemerschap, internationalisering en menselijk kapitaal. Dat doen we onder andere samen met Kennispoort, waar de Rabobank overigens ook in participeert. Zij geven ondernemers advies op deze gebieden. Rabobank Noord Veluwe helpt ondernemers met passende financieringsmogelijkheden, marktinzichten, kennisdeling en een groot netwerk. Denk bijvoorbeeld aan het Innovatiehuis Noord-Veluwe en de Week van de Innovatie, inclusief de Veluwse Innovatieprijs: initiatieven die Rabobank Noord Veluwe steunt.’

Menselijk kapitaal

Menselijk kapitaal gaat om het totaal wat de mens te bieden heeft aan kennis, kunde, sociale en persoonlijke vaardigheden, waarmee hij of zij een bijdrage levert aan zijn eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van een bedrijf of organisatie. Rabobank Noord Veluwe helpt mensen om financieel gezond te worden en te blijven. Welke rol speelt de Kop van de Veluwe bij de ontwikkeling van menselijk kapitaal?

“Een van onze doelen is het tegengaan van de krapte op de arbeidsmarkt”

Leerling: ‘Een van onze doelen is het tegengaan van de krapte op de arbeidsmarkt. Wij willen ervoor zorgen dat er passende banen zijn, maar ook passende werknemers. We hechten dan ook veel belang aan het stimuleren van “een leven lang leren”. In Elburg gaan we daarom een fysieke plek voor techniekonderwijs realiseren, op initiatief van het onderwijs en met steun van het bedrijfsleven: TechLab. Hier kunnen leerlingen van het basisonderwijs kennismaken met techniek en VMBO-leerlingen een vervolgopleiding volgen. Maar de locatie zal ook gebruikt worden voor bij- en herscholing. Ook in andere gemeenten zijn initiatieven ontwikkeld die hetzelfde doel hebben als het Techlab Elburg. Vanuit samenwerking geven we een impuls aan techniekonderwijs in de regio.’