De groene upgrade van een voetbalclub

8 juli 2021 12:29

BAS Voetbal in Biddinghuizen wil niet alleen een gezonde en aantrekkelijke sportclub zijn, de vereniging hecht ook veel waarde aan duurzaamheid. Sinds 2018 is de voetbalclub uit Flevoland bezig met een groene upgrade. Ze kregen daarbij hulp van een verduurzamingsadviseur, die onder andere keek naar de technische en financiële haalbaarheid van de plannen.

De groene upgrade van een voetbalclub

In de kantine van BAS Voetbal in Biddinghuizen is de laatste jaren een duidelijke kentering zichtbaar. De broodjes gezond vliegen ineens over de toonbank en de leden pakken tegenwoordig na het voetballen eerder een vitaminewatertje dan een energiedrankje. ‘We willen een gezonde sportclub zijn, dat is ook vastgelegd in een convenant met de gemeente Dronten, waar Biddinghuizen onder valt’, vertelt penningmeester Adri Nitrauw. ‘Natuurlijk kun je hier ook nog gewoon een broodje bal bestellen en zijn er heus nog leden die de derde helft het leukste vinden, maar er is duidelijk meer bewustwording aan het ontstaan. Dus hebben we begin 2019 het aanbod in onze kantine verbreed.’

Niet alleen een gezonde omgeving is belangrijk voor BAS Voetbal, de vereniging hecht ook veel waarde aan duurzaamheid. Het voelde dan ook logisch om de club vanaf 2018 stapsgewijs te verduurzamen. ‘Het begon in samenwerking met de gemeente Dronten met een nieuw recyclebaar kunstgrasveld’, vertelt Nitrauw. ‘Onder de streep is dat milieubewuster dan echt gras, dat je moet maaien en bemesten en waarbij je regelmatig de kalklijnen opnieuw moet aanbrengen. De afspraak met de gemeente was dat we in ruil voor dat kunstgrasveld twee andere velden zouden afstoten. Op één van die velden is een plan in ontwikkeling om een zonneweide te maken, waarin het mogelijk is te participeren.

Ook hebben we op twee velden inmiddels ledlampen geplaatst in de lichtmasten. We wilden de club daarna verder verduurzamen, mede vanuit de gedachte dat we als vereniging een nog aantrekkelijker sportcomplex voor leden wilden zijn, een plek waar mensen zich prettig en veilig voelen. We konden halverwege 2018 meedoen aan een pitch vanuit Rabobank, die middels Rabo Verenigingsondersteuning (RVO) kan helpen bij dit soort plannen. We kregen een verduurzamingsadviseur toegewezen die ons op het gebied van zowel technische als financiële haalbaarheid ondersteunde.’

Gasloos

In eerste instantie ontstond het idee om volledig gasloos te gaan, omdat heel Nederland dat uiteindelijk moet. Dat plan bleek echter iets te ambitieus. ‘We zouden dan een warmtepomp met warmte-koudeopslag nodig hebben en de eerste ramingen vertelden ons dat dat ongeveer 130.000 euro zou gaan kosten’, zegt Nitrauw. ‘Dat is voor een club met 450 leden niet te dragen. We hebben onze plannen toen wat bijgesteld.’

Hoewel de technische achtergrond van Nitrauw handig was bij deze plannen, was de hulp vanuit RVO zeer welkom. Zij konden meedenken en adviseren over kosten en baten, maar ook over de regelingen en subsidies waar BAS Voetbal mogelijk gebruik van kon maken. ‘Uiteindelijk hebben we een subsidie gekregen en gekozen voor 108 zonnepanelen op één dakhelling en een nieuwe boileropstelling en gasgestookte CV wandketel, waarbij we – eveneens in het kader van de verduurzaming – gebruik hebben gemaakt van lokale leveranciers.’

Zelfvoorzienend

Na een jaar van voorbereiding en realisatie is de sportvereniging nu wat betreft elektriciteit nagenoeg zelfvoorzienend. De rekening voor gas en elektra is bijna gehalveerd, ook doordat de nieuwe boileropstelling, waarbij de boilers niet continu warm gehouden worden, 20 tot 30 procent minder gas verbruikt.

De club heeft dus al grote stappen gezet, helemaal nadat afgelopen jaar ook de toiletgroepen en de entreehal werden aangepakt.

Maar ze zijn er nog niet. ‘De komende jaren willen we de kleedkamers nog verbeteren’, zegt Nitrauw. Ook wil de vereniging in 2030 nagenoeg gasloos zijn, wanneer er meer mogelijkheden zijn op het gebied van het effectief inzetten van een warmtepomp. Iets later dan in eerste instantie gepland, maar de ambitie is er nog steeds.

Rabobank Verenigingsondersteuning helpt clubs en verenigingen bij het realiseren van hun doelen, zoals verduurzaming van de accommodatie of het opstellen van een solide sponsorplan. Deze steun kan bijvoorbeeld bestaan uit 1-op-1 begeleiding of het geven van masterclasses. Voetbalvereniging BAS Voetbal uit Biddinghuizen kreeg een professional toegewezen die hielp bij het maken van de juiste keuzes om de club te verduurzamen.