Lelystadse Uitdaging

15 januari 2024 15:29

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land, waaronder de lokale Uitdaging in Lelystad, is dit het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers.

Rabobank

Samen met vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgt de Lelystadse Uitdaging ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Zij brengen samenwerkingen en relaties tot stand tussen het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zo brengen ze maatschappelijke vragen en ondernemend aanbod in Lelystad bij elkaar. Alleen door samen te werken is het mogelijk gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

“Een ondernemersnetwerk dat (er toe) doet”

Simone Veldt - manager de Lelystadse Uitdaging, vertelt: ‘Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering. Veel bedrijven hebben hart voor de samenleving en willen graag wat doen, maar weten dat niet toe te passen in hun bedrijfsstrategie. Daar kom ik in beeld. Ik help bedrijven sociaal te ondernemen en daag ze uit het in de praktijk te brengen’.

‘Dat doe ik met ontzettend veel plezier sámen met het bestuur van de Uitdaging, de matchgroep, de adviesgroep, het operationeel team, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Mensen en bedrijven die zich belangeloos inzetten voor goede, belangrijke, bijzondere sociale projecten en activiteiten in onze stad. Alleen samen kunnen we impact maken!’

Voor bedrijven

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. ‘ De Uitdaging helpt bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage. Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je als bedrijf eenvoudig bij aan een mooier Lelystad én toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio. Dit is goed voor de samenhang binnen het lokale ondernemersleven zelf én de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!’

Er zijn verschillende mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Dit kan bijvoorbeeld door:

    Aanbieden van kennis/kunde. Aanbieden van extra handjes of sponsoren in natura. Aanbieden van overtollig materiaal via de Spullenbank. Deelname in de Matchgroep. Deelname aan een specifiek project. Geven van financiële steun als founder, sponsor of vriend.

Voor maatschappelijke organisaties

‘Stichtingen en verenigingen hebben vaak mooie ideeën hebben, maar de uitvoering ervan komt niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is. Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij ons een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen, levert dit een match op. Het is gewoon een kwestie van durven te vragen!’

Er zijn verschillende manieren om een vraag kenbaar te maken. Bijvoorbeeld door:

    Indienen van een aanvraag voor ondersteuning bij activiteiten, bijv. een aanvraag in het kader van een speciale avond of project. Indienen van een aanvraag bij één van onze vaste onderdelen zoals de Spullenbank of de Klussenbank Deelname aan NL-doet. Maar misschien ook door aangeboden materiaal weer door te spelen naar andere stichtingen en/of verenigingen.

‘Wil je ook het verschil maken en wat betekenen voor de samenleving? Ik daag je uit voor een goed gesprek en een kop koffie: simone@lelystadseuitdaging.nl, tel. 06-45556767

Rabobank maakt zich hard voor een financieel gezond leven voor iedereen. Medewerkers van de bank zetten zich in om de financiële kwetsbaarheid te verminderen; niet alleen van mensen maar ook van organisaties. Een initiatief als de Lelystadse Uitdaging sluit hier naadloos bij aan en is tevens een mooi voorbeeld van duurzaam ondernemen. Door materialen, middelen en mensen in te zetten voor maatschappelijke organisaties. Daarom is Rabobank een van de founders van de Lelystadse Uitdaging.