BioVoice - Innovatie & business kansen

16 juli 2021 16:00

BioVoice is altijd op zoek naar grootbedrijven met bestaand probleem/innovatievraagstukken én mkb-ers die hiervoor biobased of circulaire oplossingen aandragen.

BioVoice - Innovatie & business kansen

De weg van een goed idee naar een concreet nieuw product of nieuwe dienst is lang. En in de biobased en circulaire sector is die weg misschien nog wel moeilijker begaanbaar dan elders. BioVoice verbindt vraag en aanbod op het gebied van biobased/circulaire innovatie en brengt hiermee vernieuwende ideeën naar de markt. BioVoice haalt de challenges uit de markt bij grote bedrijven en publiceert ze.

BioVoice zoekt talenten om een bijdrage te leveren aan innovatievraagstukken! Verdien jij een innovatiecontract?

BioVoice is hét innovatieprogramma voor mkb-bedrijven en start-ups die met een innovatief idee of product, of met specifieke kennis en een uitgebreid netwerk een oplossing kunnen aandragen voor een van de biobased/circulaire innovatievraagstukken. Het programma is bedoeld om enerzijds het bedrijfsleven te verduurzamen en anderzijds om organisaties en kennis samen te brengen en mkb-ers/start-ups zo kans te bieden een idee met deskundige hulp uit te werken.

Hoe werkt het?

Stap 1: Aanmelden voor een challenge
Op biovoice.nl vind je de challenges. Zit er een challenge bij waar jij enthousiast van wordt en waar jij iets mee kunt? Upload je pitch! Hierna wordt de haalbaarheid van de ingediende ideeën beoordeeld. Als BioVoice potentie ziet in jouw voorstel, word je uitgenodigd voor een kennismaking.

Stap 2: De BioVoice Challenge Weeks
Bij voldoende aanknopingspunten wachten vervolgens de Challenge Weeks op je. Je gaat verspreid in een aantal maanden intensief aan de slag. Je ontmoet de challenger om de vraag goed in kaart te kunnen brengen en jouw idee/oplossing te bespreken. Je bezoekt daarvoor het bedrijf en leert de organisatie en de mensen kennen. En natuurlijk maak je afspraken over de samenwerking.

Daarnaast krijg je sessies op maat voor jouw situatie en behoeften, bijvoorbeeld over de technische, commerciële, economische of organisatorische haalbaarheid van jouw idee. Of hoe je je intellectueel eigendom kunt beschermen. En ontmoet je partners uit het regionale ecosysteem.

Stap 3: Verdien een innovatiecontract
Via de BioVoice Challenge Weeks doe je nieuwe kennis en nieuwe inzichten op, je breidt je (biobased/circulaire) netwerk uit en je kunt een innovatiecontract verdienen! Met het innovatiecontract ben je verzekerd van financiële steun en je ontvangt coaching en begeleiding tijdens het ontwikkeltraject.

Een innovatiecontract zorgt voor:

    Funding Toegang tot (internationale) markten Kennis en partners Hulpbronnen en researchfaciliteiten Business en schaalvergroting

En:

    een launching customer!

Interesse?

Ben je benieuwd naar de vraagstukken of wil je meer informatie over het programma? Neem dan contact op met Bob Houpst via b.houpst@rewin.nl, je zakelijk accountmanager bij Rabobank of kijk op biovoice.nl.

BioVoice & Rabobank

Rabobank Zuidwest-Nederland is al enige jaren betrokken bij BioVoice. De reden dat Rabobank zich inzet voor het thema BioBased Economy en BioVoice komt voort uit haar agrarische en coöperatieve roots. Rabobank staat voor een leefbare samenleving en een betere wereld.

De regio Zuidwest-Nederland biedt volop kansen voor innovatie en verduurzaming. De regio ligt strategisch gepositioneerd tussen de grote industriële gebieden (Rotterdam en Antwerpen). Verduurzaming is hier een belangrijke pijler voor bedrijven, om toekomstige groei en commercieel succes te kunnen realiseren.

BioVoice & Partners

BioVoice is een samenwerkingsverband van de regionale partijen:

    REWIN West-Brabant Green Chemisty Campus (Bergen op Zoom) Rabobank Provincie Noord-Brabant

Bij de uitvoering van het programma zijn als partner aangesloten:

    Dockwize Impuls Zeeland Centre of Expertise Biobased Economy Midpoint Brabant