Verenigingsondersteuning helpt Surfproject

24 januari 2022 12:09

In 2018 nam het Surfproject deel aan het programma Verenigingsondersteuning, onderdeel van Rabo Clubsupport. Na een intensief en vooral ook boeiend traject van ruimt twee jaar vertellen de deelnemers hoe waardevol zij dit hebben ervaren en hoe dit hen heeft geholpen in het professionaliseren en toekomstgerichter maken van Stichting het Surfproject.

Verenigingsondersteuning helpt het Surfproject bij het realiseren van haar ambities

Op verschillende plekken langs de Nederlandse kust geeft het Surf Project surfles aan kinderen met Down, autisme en ADHD. Suzanne van den Broek richtte de stichting zeven jaar geleden op. "Het is zó geweldig om te doen! In kleine, overzichtelijke teams krijgen de kinderen een programma van drie tot zes lessen van gecertificeerde instructeurs. Daarnaast worden ze in en om het water begeleid door onze bevlogen vrijwilligers. Iedereen is zichzelf en geniet van elkaar en van de golven. Deze intense ervaring heeft een positieve invloed op de levenskwaliteit van de kinderen en alle betrokkenen." Vanaf het begin heeft Rabobank dit project een warm hart toegedragen. Alexander Westerwoudt, adviseur Marktbewerking Communicatie & Coöperatie vertelt: "In 2014 hebben we dit project met een stimuleringsbudget ondersteund. Onze betrokkenheid was altijd al groot. Het Surf Project groeide en daar hebben we telkens geprobeerd aan bij te dragen door inzet van kennis, netwerk en een financiële bijdrage. Een oud-collega van Rabobank raakte zo geïnspireerd door Surfproject dat ze zelfs zitting heeft genomen in het bestuur. Toen we in 2018 de kick-off hadden van verenigingsondersteuning, hebben we het Surfproject gevraagd deel te nemen. We kenden hun ambities en wilden hen graag op deze manier verder helpen."

Intensief traject

Suzanne: "Dat was op een moment, waarop we wisten dat we onze organisatie anders moesten gaan inrichten om toekomstbestendig te blijven. We willen altijd ontwikkelen, groeien en professionaliseren en onze vraag was hoe we dat aan moesten pakken..." Marjolein van Weegen was de persoon, die als begeleider aan het traject gekoppeld werd, met wie het meteen 'klikte'. Alexander: "Die 'klik' is echt belangrijk. Want zo'n ondersteuningstraject is een heel intensieve vorm van samenwerken."

Marjolein van Weegen (zelfstandig adviseur maatschappelijk gedreven organisaties) beaamt de goede band met het Surf Project. "Het was puur energie, die daaruit naar boven kwam! Het vraagstuk wat er lag was ook vrij divers: de stichting wilde op zoek naar een structurele financiering, wilde groeien als organisatie en wilde haar netwerk in kaart brengen. Daarin bood ik ondersteuning door het aanbieden van kennis en het helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden. Elke bijeenkomst die we hadden, werd gebruikt om zo veel mogelijk kennis te vergaren. We zijn gestart met het businessmodel in kaart te brengen. Door de ambities en vraagstukken die er op tafel lagen, konden we met elkaar gaan inventariseren wat het zou betekenen voor bijv. de organisatiestructuur, financiering en vrijwilligers om bepaalde ambities te realiseren."

Het mooiste cadeau

Suzanne ziet de ondersteuning als het mooiste cadeau wat een organisatie kan krijgen. "Deze kennis- en werksessies waren voor ons zó waardevol! Daarmee konden we heldere keuzes maken die ons geholpen hebben onze richting te bepalen voor de toekomst. Zo hebben we bijvoorbeeld heel bewust gekozen voor groei in de vorm van meer lessen per kind aanbieden in plaats van groei door op meer locaties actief te worden."

Marjolein ziet hoe de organisatie ook een verdere stap richting volwassenheid gezet heeft. "Het Surf Project heeft veel draagvlak en het enorme aantal betrokken vrijwilligers laat zien dat het zijn waarde voor de samenleving meer dan waard is. Dat moet je dan durven uit te stralen. Niet té bescheiden zijn. Met zoveel vrijwilligers en enthousiasme in het bestuur kun je best verder professionaliseren." De professionaliseringsslag werd ingezet: de waarde van de inzet van de vele vrijwilligers werd berekend, er werd een 'Vriendenproject' gestart, wat een structurele inkomstenbron voor de organisatie vormt. Suzanne: "We hebben er als bestuur heel veel uren in gestopt, dat is waar. We hebben ook heel veel kleine stapjes gezet, quick wins, en met de onderbouwing in cijfers durven we ook makkelijker aan ouders en betrokkenen iets te vragen."

Vrijwilligersmanagement

Nadat het sponsormodel met fondsenwerving en financieringsmix in de eerste ondersteuningsfase met name aan de orde was gesteld werd er in het tweede jaar vooral aan de organisatiestructuur en het vrijwilligersmanagement gewerkt. Marjolein geeft een voorbeeld. "Ik heb de vraag gesteld: de organisatie drijft heel sterk op Suzanne, hoe kun je ervoor zorgen dat deze minder kwetsbaar wordt? Er zijn meer lokale coördinatoren aangesteld, zodat Suzanne kan delegeren." Waarop Suzanne aanvult: "En wat voor mij daarbij een mooie ontdekking was: dat ik ervoor moet zorgen dat ik niet te ver wegraak van het strand! Ik wil blijven doen wat ik het leukste vind, namelijk de kinderen begeleiden in het water. Want dit is direct de kern waarom onze organisatie zo goed draait: we kijken of elke vrijwilliger op de juiste plek zit. Als het werk je energie en plezier geeft, dan blijf je als vrijwilliger ook betrokken. Iedereen wordt ingezet op waar hij of zij goed in is. Om dit van mensen te weten moet je veel informatie ophalen binnen je organisatie, en die kennis vertegenwoordigt ook weer een waarde."

Therapie en onderzoek

Uiteraard kreeg ook het Surf Project het in 2020 zwaar te verduren door de coronapandemie. Suzanne: "Wij mochten tijdens de lockdown geen surflessen meer geven. Enerzijds gaf dat ons de tijd voor verdere ontwikkeling van onze organisatie. Maar het is natuurlijk veel belangrijker om te zien wat dat voor de deelnemende kinderen betekende. We hebben een vragenlijst verstuurd naar alle ouders om te onderzoeken wat het voor de kinderen betekende dat ze niet konden surfen. De respons op de vragenlijst was 96%, en de uitkomsten laten zien dat onze surflessen voor deze kinderen heel belangrijk zijn. Dat sterkt ons!"

Het Surf Project doet al sinds 2016, in samenwerking met een team van psychiaters en psychologen, onderzoek naar het effect van surfen. Suzanne: "Het is ontroerend om te zien dat er na drie lessen al een verschil te zien is bij de kinderen. Samen hebben we de ambitie dat surfen aangeboden kan worden als standaard onderdeel van de zorg of als behandeling voor kwetsbare kinderen." Samen met een aantal objectieve onderzoekspartners zal het Surf Project in de toekomst het onderzoek verder verdiepen en nadenken over interessante vervolgvragen. Ook een pilot om kinderen, die al hebben deelgenomen en de leeftijd van 18 jaar bereiken een vervolg aan te bieden staat op het verlanglijstje. "Maar onze eerste wens is dat we weer terug het water in kunnen", zegt Suzanne. Alexander: "En als wij hen bij die herstart kunnen ondersteunen, dan zullen we dat zeker doen."

Over Rabo Clubsupport/ verenigingsondersteuning

In samenwerking met met NOC*NSF en de procesbegeleider willen wij verenigingen versterken. Het doel van Rabo Clubsupport Verenigingsondersteuning is de zelfredzaamheid te verhogen en de club opener te maken. Op die manier draagt dit bij aan het thema van de Rabobank ‘versterken van de lokale gemeenschappen’. Begin maart worden er twee inspiratieavonden georganiseerd. Wilt u hierover meer informatie, stuur dan een e-mail naar communicatie.mra@rabobank.nl.