Divers en gelijk zijn

25 maart 2022 15:17

Een wasmachine & droger, Pride at the Beach en een opleidingstraject voor vrijwilligers. Wat hebben deze drie met elkaar te maken? Tijdens de eerste coöperatiefonds vergadering van dit jaar zijn er een aantal mooie initiatieven behandeld door de commissie en zijn er drie verenigingen en stichtingen verblijd met een bijdrage.

Divers en gelijk zijn

Steun aan thuis- en dakloze jongeren

Bedrijf & Samenleving zet zich in voor thuis- en dakloze jongeren en sinds kort heeft B&S de beschikking over een pand in Haarlem waar deze jongeren de mogelijkheid krijgen om zich te settelen. Dit pand dient nog opgeknapt te worden en ook zijn zij afhankelijk van giften en donaties voor de inrichting van het pand. Een nieuwe wasmachine en droger stond ook op de wensenlijst dus zij hebben een aanvraag ingediend bij het coöperatiefonds van Rabobank Haarlem-IJmond. De commissie was het unaniem met elkaar eens, B&S is een prachtige organisatie met steeds weer mooie doelen en dit is er één van. “De Rabobank laat zich van zijn goede en betrokken kant zien als zij inderdaad voor het natje en droogje kunnen zorgen maar dan in de vorm van de bekostiging van deze apparatuur”, aldus een enthousiast commissielid.

Divers-gelijk-zijn

Dit is waar de regenboog voor staat en ook waar de Stichting LHBTI aan Zee voor staat. Deze stichting organiseert al jaren Pride at the Beach als onderdeel van Pride Amsterdam, een uitgebreid programma met activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van cultuur. Een driedaags festival met aandacht voor kunst, cultuur, infotainment en educatie. Rabobank Haarlem-Ijmond heeft een bijdrage geleverd aan dit project wat in de zomer van 2022 zal plaatsvinden. Meer informatie is terug te lezen op www.prideatthebeach.com

Steun aan vrijwilligers

Vroeg of laat komt iedereen in aanraking met het overlijden van een dierbare. Een hospice kan op zo een moment zorg bieden die zich richt op het verminderen van het lijden en op verbetering van kwaliteit van leven. De Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland wordt gerund door diverse medewerkers die ook scholing nodig hebben om hun kennis en vaardigheden optimaal te houden tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. De hospice heeft Rabobank Haarlem-IJmond om een financiële bijdrage gevraagd en de commissie was het wederom unaniem met elkaar eens dat zij dit project willen steunen. Een goed project, een hospice is inmiddels onmisbaar in de samenleving en is er voor alle doelgroepen, schrijft Nelleke commissielid, bij de aanvraag, Goed dat de Rabobank dit ondersteunt.

Cooöeratiefonds van Rabobank Haarlem-IJmond

Met het coöperatiefonds van de Rabobank geven wij een percentage van onze winst weer terug aan de samenleving, aan initiatieven in onze regio die bijdragen aan de thema’s waar de Rabobank voor staat zoals Duurzaam Ondernemen, Duurzaam Wonen, Banking4Food, maar ook de Energietransitie en Financieel Gezond Leven. Heb jij ook een project waar je wel wat ondersteuning kan gebruiken, zowel financieel of op het gebied van kennis en netwerk? Kijk op onze website www.rabobank.nl/haarlem-ijmond of neem per mail contact met ons op via communicatie.mra@rabobank.nl