Educatie, het inrichten van een logeerkamer en Padel

3 februari 2021 14:36

Tijdens de eerste coöperatiefonds vergadering van dit jaar is er een aantal mooie initiatieven behandeld door de commissie en zijn er vier verenigingen en stichtingen verblijd met een bijdrage.

Educatie, het inrichten van een logeerkamer en Padel

Zaankanters

Als echte Zaankanter ben je vast wel bekend met vader en zoon Jansen als beeldbepalende kunstenaars uit de Zaanstreek. En ben je al een keer in ’t Regthuys geweest? Ben je met beiden niet bekend, of ken je ’t Regthuys wel maar ben je nooit binnen geweest, dan is dit je kans. De werken van de heren Jansen zijn namelijk terug van weggeweest en te bewonderen in ’t Regthuys maar ook in het Willem Jansen woonhuis.
’t Regthyus werkt samen met de Willem Jansen stichting om de basisscholen in de Zaanstreek kennis te laten maken met dit stukje geschiedenis. De commissie van de Rabobank, die eens per kwartaal samenkomt om mooie initiatieven te bespreken, vond het een mooi cultureel doel en doet dan ook graag een financiële bijdrage om dit project voort te zetten.

Wederzijds begrip en vermindering van eenzaamheid

Vluchtelingen een goede start geven bij hun eerste periode in Nederland en de verbinding met de Zaanse gemeenschap bevorderen, dat is het doel van Stichting Zaandamse Gemeenschap. Het ontvangen van taallessen is iets wat men heeft aangegeven waar behoefte aan is, gevolgd door diverse sociale activiteiten. De taallessen die gegeven worden blijken zeer succesvol, de stichting werkt met een groot aantal vrijwilligers, maar ook kleding en spelletjes worden regelmatig langsgebracht door bewoners die een steentje willen bijdragen. Maar de stichting wilde graag de taallessen uit gaan breiden van 5 naar 7 dagdelen per week. ‘Deze bijdrage zal meer dan tevoren gedacht, hard nodig zijn’, aldus Ellen lid van Rabobank Zaanstreek.

Steun aan de Hospice Zaanstreek

Vroeg of laat komt iedereen in aanraking met het overlijden van een dierbare. Een hospice kan op zo een moment zorg bieden die zich richt op het verminderen van het lijden en op verbetering van kwaliteit van leven. Stichting Hospice Zaanstreek gaat uitbreiden naar een tweede locatie in Zaandam. De hospice heeft Rabobank Zaanstreek om een financiële bijdrage gevraagd en de commissie was het unaniem met elkaar eens dat zij een gedeelte van de inrichting van de logeerkamer willen steunen.

Padel is het nieuwe tennis

Sport is gezond en belangrijk voor de samenleving. Ook in Zaandam maakt padel zijn opkomst en heeft Tennisvereniging Zaanstad Zuid een kleine bijdrage mogen ontvangen zodat de padel baan in het najaar gerealiseerd kan worden. Hiermee hoopt de tennisvereniging nieuwe leden aan te trekken en het huidige ledenbestand te behouden.

Met het coöperatiefonds van de Rabobank geven wij een percentage van onze winst terug aan de samenleving, aan initiatieven in onze regio die bijdragen aan de thema’s waar de Rabobank voor staat zoals Duurzaam Ondernemen, Duurzaam Wonen, Banking4Food, maar ook de Energietransitie en Financieel Gezond Leven. Heb jij ook een project waar je ondersteuning bij kan gebruiken, zowel financieel of op het gebied van kennis en netwerk? Kijk op onze website www.rabobank.nl/zaanstreek of neem per mail contact met ons op via communicatie.mra@rabobank.nl