Coöperatiekring MRA: Samen werk maken van kansengelijkheid onder jeugdigen

16 februari 2024 15:27

In Nederland leeft één op de twaalf kinderen in armoede. Maar behalve armoede zijn er meer invloeden die de kansen van kinderen bepalen, zoals het schooladvies of de plek waar je woont.

kinderen lopen over stenen in het water

De Geefkring voor kansengelijkheid

Om de kansengelijkheid voor schoolgaande kinderen te bevorderen, is de Coöperatiekring opgericht. Dit is een geefkring bestaande uit een netwerk van betrokken inwoners uit de Metropoolregio Amsterdam. Samen ondersteunen zij met een financiële bijdrage en eventueel ook met hun kennis en hun netwerk concrete projecten die bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief voor kinderen. De deelnemers van de Coöperatiekring doneren niet alleen hun geld maar zijn ook direct betrokken bij de impact die hun donatie heeft gehad. Iedereen kan deelnemen aan de kring, ook betrokkenen die geen klant van Rabobank zijn.

Coöperatiekring & Rabobank

Het initiatief om de Coöperatiekring op te richten komt van klanten en leden van Rabobank. Stichting Coöperatiekring Amsterdam werd opgericht in oktober 2020. Het draait bij de Coöperatiekring om schenken met impact en betrokkenheid, maar het doel is ook om schenken aan een goed doel effectiever en aantrekkelijker te maken. De Coöperatiekring is onafhankelijk van Rabobank en heeft een zelfstandig bestuur. Rabobank zet haar kennis en expertise in om de Coöperatiekring tot stand te brengen en tot een succes te maken.

Bekijk hier de flyer van de Coöperatiekring Metropoolregio Amsterdam en ontdek hoe je kan bijdragen.