JINC strijdt voor gelijke kansen in het onderwijs

16 februari 2024 13:53

Kinderen de ruimte geven om hun talenten te ontwikkelen is voor kinderen uit kwetsbare wijken helaas minder vanzelfsprekend dan voor leeftijdsgenootjes uit andere delen van de stad. Rabobank Metropoolregio Amsterdam zet zich daarom in om de kansengelijkheid via het onderwijs te vergroten. Niet alleen door donateur te zijn van JINC, maar ook door kennis en menskracht beschikbaar te stellen.

A group of six multi-ethnic children 6-7 years old playing soccer at summer camp. They are standing in a row smiling in their uniforms of royal blue shirts in the park. One African-American girl is looking at the camera.

Baas van morgen

Tijdens de ‘Baas van Morgen’ mogen twee scholieren een dag de baas zijn van Rabobank bij hen in de buurt. Kinderen worden geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen door ze een dag de touwtjes in handen te geven. JINC ‘Baas van Morgen’ geeft hen een flinke injectie zelfvertrouwen, een stoot energie en een bredere horizon.

Bliksemstage Digitale vaardigheden

Medewerkers van Rabobank geven ook lessen digitale vaardigheden aan basisschoolleerlingen uit groep zes. Zo maken leerlingen kennis met de 21st Century Skills. Ze gaan aan de slag met de basis van het programmeren. De leerlingen leren te analyseren, algoritmes te ontdekken en problemen te ontleden.

Voor de klas

Naast de bovengenoemde programma's staan medewerkers van Rabobank ook geregeld voor de klas om les te geven over gezonde & duurzame voeding, financiële educatie en cultuureducatie. Door de samenwerking met onze culturele partners kunnen wij kinderen in het scholenprogramma ook toegang geven tot de culturele parels van Amsterdam.

Verder lezen over JINC?

Kijk op www.jinc.nl