Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

20 juli 2021 16:00

Comfortabel en veilig wonen is een wens van alle leeftijden. MijnHuisPast voorziet hierbij in informatie, advies en praktische ondersteuning. Senioren worden bijgestaan in het gemakkelijk ouder worden in eigen huis. Regelmatig organiseren de vrijwilligers van MijnHuisPast informatieavonden voor senioren. Een initiatief komt in aanmerking als het een bijdrage levert aan een van de lokale economische pijlers of een zeer belangwekkend maatschappelijk probleem of kans raakt.

Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

MijnHuisPast biedt gratis advies

Een praktische douche, veiligheid in en om het huis, goede ventilatie en verlichting, gemakkelijker de trap op en af. Dat zijn zo maar wat van de zaken die de woonadviseur bespreekt. Er wordt vooruit gekeken of het huis vandaag en in de toekomst nog bij de doelgroep past!

Persoonlijk advies aan huis

De Wooncheck is een vrijblijvende en gratis inventarisatie van de mogelijkheden om in de woning langer comfortabel en veilig te blijven wonen. Een opgeleide, deskundige vrijwilliger komt aan huis en bespreekt de aandachtspunten voor veilig en comfortabel wonen. Vervolgens wordt gekeken of de aandachtspunten door de ouderen zelf of met hulp van anderen opgelost kunnen worden. Enkele weken na het huisbezoek stuurt de woonadviseur een overzichtelijk adviesrapport met de aandachtspunten en welke oplossingen daarvoor geschikt zijn.

Samenwerking

MijnHuisPast is een samenwerking tussen Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo Wonen met Gemak Deurne, Rabobank en Good2Consult. Het uitgangspunt is dat de lokale afdelingen zelf de informatiebijeenkomsten organiseren en vrijwilligers beschikbaar stellen voor de coördinatie en het uitvoeren van Woonscans. Het initiatief draagt bij aan het langer zelfstandig blijven wonen en een vitale woon- en leefomgeving. Een belangrijk aandachtsgebied binnen de Rabobank kijkende naar de vergrijzing en huidige woonbehoefte.