Grootse ideeën, kleine bedenkers

20 juli 2021 16:00

In de Prodas kinderraad denken kinderen mee over de toekomst. Kinderen kijken vaak meer onbevangen naar de wereld dan volwassenen. Kinderen zien minder belemmeringen en dat kan soms heel verfrissend zijn wanneer er een oplossing gezocht wordt voor een probleem.

Grootse ideeën, kleine bedenkers

Kinderraad

Prodas staat voor Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren. Binnen de stichting bieden zo'n 450 medewerkers basisonderwijs aan circa 4.300 leerlingen. De stichting bestaat uit 22 scholen. Sinds 2018 heeft Prodas een eigen kinderraad. De kinderraad bestaat uit groep 7 of 8 van een Prodas school die zich in de buurt van het vraagstuk bevindt. De kinderen gaan onder begeleiding van een leerkracht van Prodas, en een expert vanuit de Rabobank aan de slag met een lokaal vraagstuk.

“Het doel is om zoveel mogelijk kinderen mee te laten denken over de toekomst”

Zij winnen achtergrondinformatie in, brainstormen, doen research, gaan op bedrijfsbezoek, formuleren hun ideeën en presenteren deze vervolgens aan de stellers van de vraag. In een gestuurde dialoogsessie mag de vraagindiener verdiepende vragen stellen. Ook moet de vraagindiener binnen een bepaalde termijn aan de kinderraad vertellen wat hij met de ideeën gaat doen. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen mee te laten denken over de toekomst. Ook leren de kinderen te acteren in een betekenisvolle context. Ze komen in aanraking met echte vragen vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven en ontdekken hierdoor de wereld.

Trotse partner

Bedrijven, gemeenten, stichtingen en verenigingen in de regio Asten, Someren en Deurne kunnen de kinderraad inschakelen om met hen samen te werken. Rabobank heeft het initiatief direct omarmd. Sterker nog, de bank heeft in 2018 als eerste een probleemstelling aan de kinderraad voorgelegd en is als trotse partner deze mooie samenwerking aangegaan. Deze kinderparticipatie levert altijd iets waardevols op!