Stichting Techniekportaal slaat brug tussen industrie en onderwijs

21 juli 2021 17:01

Meer jongeren enthousiast maken voor een toekomst in de techniek om er zo voor te zorgen dat er in de toekomst genoeg werknemers zijn voor de Kempische maakindustrie. Dat thema zette Kempisch Ondernemers Platform (KOP), de bovenlokale koepel van de (industriële) ondernemersverenigingen in de Brabantse Kempen, in 2012 op de agenda.

Stichting Techniekportaal slaat brug tussen industrie en onderwijs

Nu, in 2021, is er een frisse wind gegaan door de intensievere samenwerking tussen bedrijven en onderwijs. Onder de naam KempenTech is een duurzame structuur ontstaan, geborgd in een stichting. Onderwijs, bedrijfsleven en andere partners helpen hierin mee om techniek 365 dagen per jaar zichtbaar én tastbaar te maken voor jeugd en jongeren. Op alle niveaus, voor alle leeftijden.

“Samen met bedrijven en scholen worden workshops met leskisten vol duurzame materialen ontwikkeld”

Waar er in het verleden vooral losstaande evenementen werden georganiseerd, is in 2020 vanuit de naam KempenTech zo een doorlopende aanpak geïntroduceerd. Samen met bedrijven en scholen worden workshops met bijbehorende gratis te lenen leskisten vol duurzame materialen ontwikkeld. Docenten kunnen daarnaast gebruik maken van techniek-coaches - een (uit)vinding van het eerste uur - en leerlingen worden uitgenodigd voor bedrijfsbezoeken. Ook is een database opgezet waarmee scholen gemakkelijk Kempische bedrijven kunnen benaderen voor deze bedrijfsbezoeken, maar ook voor stages of profielwerkstukken. Middelbare scholieren en bedrijven ontmoeten elkaar in een Meet & Match vorm, waarmee ze samen meerdere keren per jaar praten over thema’s die nú leven in de Kempen. En KempenTech zoekt ook de samenwerking met initiatieven van Brainport (zoals de Dutch Technology Week) en heeft aandacht voor opleiding van de huidige medewerkers van bedrijven.

Voldoende reden voor Rabobank een financiële bijdrage te leveren. Want jongeren interesseren in techniek helpt op den duur om meer werknemers voor alle techniek-jobs te vinden. Iets waar ondernemers nu erg om verlegen zitten. De ondersteuning is een investering in de toekomst.