Ieder kind verdient gelijke kansen

26 mei 2023 16:00

Ieder kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Helaas bepalen achtergrond, thuissituatie en/of financiën in toenemende mate hoe de toekomst van een kind eruitziet. Deelnemers aan een Coöperatiekring bundelen hun krachten om ‘om dit tegen te gaan’. Agnes Bak is bestuurslid van de net opgerichte Coöperatiekring in Noord-Holland Noord.

Vlak voor de jaarwisseling gingen de oprichtingsaktes van de Coöperatiekring Noord-Holland Noord langs de notaris en nu is de stichting dan echt actief. Het is alweer de zesde Coöperatiekring, nadat Metropoolregio Amsterdam in 2020 het spits af beet en onder meer Leiden-Haaglanden en Friesland volgden. Een van de zes bestuursleden is Agnes Bak, voor wie maatschappelijke betrokkenheid iets vanzelfsprekends is. ‘Ik was de afgelopen jaren Manager Maatschappelijk Betrokken Ondernemen bij de Waterlandse Uitdaging, een stichting die maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het bedrijfsleven bij elkaar brengt. Ik zag in die hoedanigheid af en toe schrijnende gevallen van armoede voorbijkomen. In Nederland is er een grote groep mensen die het heel goed heeft, maar ook een aanzienlijke groep die maar weinig heeft. Kinderen die niet op vakantie kunnen. Toen ik werd gepolst voor de Coöperatiekring wist ik meteen dat ik mee wilde doen. Het kleiner maken van de kloof tussen kansarm en kansrijk is exact waar de Coöperatiekring om draait. Het moet niet uitmaken waar je wieg staat, ieder kind verdient gelijke kansen.’

Prachtige projecten

Een Coöperatiekring is een soort geef kring. Het initiatief kwam ooit van leden en klanten van Rabobank. De bank ondersteunt het initiatief bij de start. ‘We kiezen projecten uit de regio en leggen die voor aan de deelnemers – mensen die een financiële bijdrage doen van minimaal duizend euro. De deelnemers mogen stemmen naar welk project hun bijdrage gaat. Wij staan dus pas aan het begin, maar bij andere Coöperatiekringen heb ik al prachtige projecten gezien. De Studiezalen in Amsterdam bijvoorbeeld. Daar kunnen kwetsbare jongeren in alle rust studeren. Ze mogen zelf een coach uitkiezen, die heel specifiek kijkt wat een kind nodig heeft; een warme jas, een laptop of misschien mentale ondersteuning. Door een project als dit krijgen jongeren de ruimte om hun talenten te ontwikkelen, zonder krampachtig bezig te zijn met hun thuissituatie.’ Kijk op www.cooperatiekring.nl.