Innovatielening Rabobank helpt Meta-Skills

23 maart 2023 12:46

Innovatielening Rabobank helpt Meta-Skills bij lancering modulaire VR-trainingen, door een andere bril bekeken.

Fotobijschrift: Wybren Bosma en John Heukers (Meta-Skills), Ruben van Brunschot en Thijs Reiling (Rabobank)

Als het aan Meta-Skills ligt, zal de wereld van trainingen voor het bedrijfsleven nooit meer hetzelfde zijn. Virtual reality leidt op een attractieve en efficiënte manier de weg naar de toekomst in. Met een uniek modulair systeem weet de Utrechtse start-up de ontwikkelingskosten te beheersen en toch een scala aan vaardigheden en branches af te dekken. De propositie maakte indruk op Rabobank, die een Innovatielening verstrekte om Meta-Skills VR Editor succesvol in de markt helpen te zetten.

Soms krijgt iemand een briljante ingeving, soms vallen dingen samen en ontkiemt er een baanbrekend concept. Het laatste is het geval bij Wybren Bosma. “Toen ik in coronatijd de wereld van management consulting verliet, ging ik twee dingen doen: mezelf leren programmeren via online-platformen en bij een trainingsbureau aan de slag op zzp-basis. Daar kwam het onderwerp virtual reality op tafel. In hoeverre werkt dit als je gespreksvaardigheden wilt trainen? Laat ik eerst uitleggen hoe het werkt. Je zet een VR-headset op die via een bril een omgeving voor je ogen projecteert. Een virtuele ruimte, zoals een kantoor, een winkel of een ziekenhuis. Om je heen bevinden zich avatars, een soort poppetjes die de rol van trainingsacteurs aannemen. De training kent een zodanige opbouw dat je als cursist stap voor stap het leerproces doorloopt. Allereerst observeer je een aantal gesprekken tussen avatars en moet je aangeven waar de vaardigheid juist was toegepast of waar in een zogenaamde valkuil werd getrapt. Daarna ga je steeds zelf meer het gesprek voeren, eerst met meerkeuzeopties, waarbij je direct feedback krijgt.

Naarmate de sessie vordert, krijgt de communicatie steeds meer een open karakter. Om dat deel verder te ontwikkelen integreren we nu ChatGPT: technologie om dialogen te voeren op basis van kunstmatige intelligentie. Er komt letterlijk geen mens aan te pas, behalve de cursist.”

Volledig focussen

Bosma vond de materie razend interessant om zich in te verdiepen en zocht de samenwerking met een VR-specialist in Utrecht, hetgeen later tot de oprichting van Meta-Skills leidde. “We besloten bij wijze van proef een training over ‘leren beïnvloeden’ te ontwikkelen en hielden een test met in totaal honderd kandidaten. 25 van hen boden we de materie aan via virtual reality, 25 kregen dezelfde ervaring in 2D via de laptop, 25 gingen klassikaal aan de slag met een trainer en 25 deden dat online via Zoom. Wat bleek? De VR-techniek genereert een heel waardevolle interventie. Mensen leren op een heel actieve en intensieve manier, doordat ze zich volledig focussen. Met een headset op trekken ze zich dertig minuten lang terug in een omgeving, zonder afleiding van WhatsAppjes, mailtjes of wat dan ook. Ze moeten gesprekken voeren en keuzes maken. Daarbij verlaagt de techniek de drempel om te experimenteren, om grenzen af te tasten. Waar je richting fysieke collega’s schaamte zou kunnen ervaren, heb je daar bij avatars geen last van. Sowieso vinden mensen nieuwe manieren van leren leuk en interessant. Het is positief-spannend, het wekt nieuwsgierigheid op.”

Legoblokjes

Veelbelovend, deze uitkomst, maar daarmee stond Meta-Skills nog niet zomaar in de steigers. Bosma: “Het bouwen van zo’n VR-training is kneiterduur. Aan onze testversie van twintig minuten had een team van drie developers enkele maanden lang gewerkt. Zoiets kost vijftig, zestig mille. Daarbij wilden wij trainingen voor tientallen verschillende vaardigheden ontwikkelen, met de aanvullende wetenschap dat elke klant naar een specifieke inrichting zoekt. Verkopen bij een telecombedrijf werkt nu eenmaal anders dan in de horeca. Het bracht ons op het idee om een modulair systeem op te zetten, met zogezegd allemaal legoblokjes die je in elkaar kunt klikken. Dan heb je geen developers meer nodig, alleen nog iemand die snapt hoe leren werkt en de context van de cursist goed kent. Hoe gaan de gesprekken? Waar liggen de valkuilen? Wat zijn lastige situaties? Hoe pak je deze effectief aan? De trainer selecteert de juiste omgeving, avatars, vormen van interactie en andere componenten.”

Mooi, maar Meta-Skills VR Editor bleek nog niet helemaal zaligmakend. “Juist de didactische component werd als lastig ervaren. Virtual reality is toch even iets anders dan een e-learning of een klassikale sessie uitdenken. Dat deed ons besluiten om complete templates te ontwikkelen, waarbij de trainer alleen nog de laatste procenten hoeft aan te passen aan een specifieke context, dus de eigen situatie.”

Pitch voor investeringscommissie

De softwareoplossing Meta-Skills VR Editor is inmiddels in de lucht en het bedrijf gaat er nu volop de boer mee op. “Tot de meest gevraagde vaardigheden behoren hospitality, verkoop, cross- en upselling, slechtnieuwsgesprekken, feedback geven en coachen,” vertelt Bosma. “In eerste instantie zoeken we vooral naar partnerschappen met trainingsbureaus, die reeds een netwerk hebben. Om het product te kunnen blijven doorontwikkelen en om het te vermarkten, is externe financiering onontbeerlijk, naast de reeds ontvangen VFF vanuit de overheid. Een vriend met eveneens een startend bedrijf attendeerde mij op de Innovatielening van Rabobank. Ik vulde online een korte vragenlijst in en na een positieve uitkomst van deze toetsing ontving ik een informatiepakket, waarna ik een aantal stukken moest aanleveren, zoals een presentatie en een financiële prognose. Ruben van Brunschot nodigde mij uit om een pitch te komen geven voor een investeringscommissie, die aandachtig naar mijn verhaal luisterde, kritische vragen stelde en actief meedacht, door tips te geven en contacten uit haar netwerk aan te reiken. De communicatie vanuit Rabobank was direct vanaf het begin heel helder en binnen twee maanden na de aanvraag konden we over de financiering beschikken.”

Start-up & Scale-up Team

Veel start-ups worstelen met de rugdekking om een briljant idee tot wasdom te laten komen. “Het valt in het reguliere landschap vaak lastig te financieren, omdat het vaak nog ontbreekt aan omzet en een bewezen businessmodel,” verklaart Van Brunschot, Accountmanager MKB bij Rabobank. “Vanuit maatschappelijke betrokkenheid hebben wij een speciaal potje gecreëerd voor beginnende ondernemers die aan minimaal één van de volgende twee criteria voldoen: het betreft een innovatief concept en het draagt bij aan één van de thema’s digitalisering, duurzaamheid of vitaliteit. Wij lichten het door en brengen samen met onze sectorspecialisten in kaart in hoeverre er markt voor bestaat. Dit behoort tot de taken van ons Start-up & Scale-up Team dat in de regio Utrecht uit vier personen bestaat. Naast het behandelen van de aanvragen zoeken we binnen bestaande netwerken actief naar nieuwe ondernemers met interessante concepten, om te bekijken of we iets voor hen kunnen betekenen. Meta-Skills heeft in onze optiek in ieder geval veel potentie. Het bedrijf zet in op een nieuwe, laagdrempelige manier van leren en wij verwachten beslist dat de markt dit gaat omarmen.” Trainen, maar dan door een andere bril gezien.

KLAAR VOOR DE START

Het Start-up & Scale-up Team nodigt beginnende ondernemers met een innovatief en maatschappelijk impactvol idee van harte uit om dit aan Rabobank voor te leggen. Dat kan via de website (type ‘Rabo Innovatielening’ in) of door via e-mail of LinkedIn contact op te nemen met Thijs Reiling (Start-up & Scale-up Banker) of Ruben van Brunschot (Accountmanager MKB).

Meer informatie: www.rabobank.nl / www.meta-skills.io


Tekst: Aart van der Haagen Fotografie: Marcel Krijgsman