Financieel veilig ouder worden

21 oktober 2022 16:38

.

Stop financiële uitbuiting bij ouderen

Elk jaar worden in Nederland zo’n 30.000 senioren slachtoffer van financiële uitbuiting. Rabobank wil dit financieel misbruik bespreekbaar maken en het helpen te voorkomen. Daarom zet de bank zich samen met gemeenten, maatschappelijke en private partijen in om deze vorm van uitbuiting vroegtijdig te herkennen en aan te pakken. Dat gebeurt in lokale allianties Financieel veilig ouder worden door het hele land. Ook in Alphen a/d Rijn is zo’n alliantie actief, waarin een netwerk van professionals en vrijwilligers de handen ineen hebben geslagen.

In de lokale allianties Financieel veilig ouder worden zijn partijen vertegenwoordigd die (zijdelings) te maken hebben met financieel misbruik bij ouderen. Rabobank is in veel allianties aangehaakt, net als onder andere gemeenten, politie, notarissen, bewindvoerders, welzijnsorganisaties, huisartsen en ouderenbonden. In de allianties leren deze partijen elkaar kennen en gaan samenwerken. Zo ontstaat een netwerk ter bescherming van kwetsbare ouderen.

Grote impact

Financieel misbruik bij ouderen heeft een grote impact. De drempel om melding te maken van onveilige situaties is hoog. Veel ouderen vinden het lastig om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van hun vertrouwen en afhankelijkheid. Daardoor blijft financieel misbruik vaak onopgemerkt. Om die reden zetten de lokale allianties volop in op preventie. De lokale allianties zijn onderdeel van de in 2015 opgerichte brede alliantie Financieel veilig ouder worden. De brede alliantie wil een integrale aanpak tot stand brengen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

“Bewustwording, vroege signalering en uiteindelijk het voorkomen van financiële uitbuiting bij ouderen”

Presentaties

Yvonne Rozenbrand stond namens Rabobank aan de wieg van de lokale alliantie Alphen a/d Rijn. ‘Bewustwording, vroege signalering en uiteindelijk het voorkomen van financiële uitbuiting bij ouderen. Daar maken wij ons sterk voor. Zo geef ik samen met een notaris en bewindvoerder presentaties voor instanties die dagelijks bij ouderen over de vloer komen. De thuiszorg bijvoorbeeld, of de wijkverpleging.’

Angst om te melden

Doordat ouderen steeds langer zelfstandig wonen, zijn ze voor bijvoorbeeld boodschappen en bankzaken vaak afhankelijk van familie. ‘En helaas gaat het daar weleens mis’, vervolgt Yvonne. ‘Een kleinzoon bijvoorbeeld die boodschappen doet en met oma’s bankpas ook even die mooie sneakers pint bij de sportzaak om de hoek. De gedupeerden durven dit vaak niet te melden. Ze zijn blij dat er nog iemand naar ze omkijkt en laten het dan maar zo’

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Partijen in de lokale alliantie weten elkaar te vinden als zij dergelijke gevallen signaleren. ‘Het voorkomen van financieel misbruik bij ouderen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze vorm van uitbuiting moet echt stoppen. Een belangrijke stap in de goede richting is als mensen erover kunnen én durven praten. Dat een bezorgde buurvrouw ook de weg weet naar een lokale alliantie. Want echt, financieel misbruik bij ouderen komt vaker voor dan je denkt.’

Informatiebox

De informatiebox Financieel veilig ouder worden is gericht op het signaleren én voorkomen van financiële uitbuiting bij ouderen. Deze box biedt de basis om op financieel vlak alles goed te regelen voor het ouder worden en bevat veel informatie en praktische hulpmiddelen. De box is te bestellen of te downloaden via www.aanpak-ouderenmishandeling.nl.