Financieel veilig ouder worden

21 oktober 2022 16:48

.

Stop financiële uitbuiting bij ouderen

Elk jaar worden in Nederland zo’n 30.000 senioren slachtoffer van financiële uitbuiting. Rabobank wil dit financieel misbruik bespreekbaar maken en het helpen te voorkomen. Daarom zet de bank zich samen met gemeenten, maatschappelijke en private partijen in om deze vorm van uitbuiting vroegtijdig te herkennen en aan te pakken. Dat gebeurt in lokale allianties Financieel veilig ouder worden door het hele land. Ook in de regio Haaglanden zijn dergelijke allianties actief, waarin een netwerk van professionals en vrijwilligers de handen ineen hebben geslagen.

In de lokale allianties Financieel veilig ouder worden zijn partijen vertegenwoordigd die (zijdelings) te maken hebben met financieel misbruik bij ouderen. Rabobank is in veel allianties aangehaakt, net als onder andere gemeenten, politie, notarissen, bewindvoerders, welzijnsorganisaties, huisartsen en ouderenbonden. In de allianties leren deze partijen elkaar kennen en gaan samenwerken. Zo ontstaat een netwerk ter bescherming van kwetsbare ouderen.

Grote impact

Financieel misbruik bij ouderen heeft een grote impact. De drempel om melding te maken van onveilige situaties is hoog. Veel ouderen vinden het lastig om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van hun vertrouwen en afhankelijkheid. Daardoor blijft financieel misbruik vaak onopgemerkt. Om die reden zetten de lokale allianties volop in op preventie. De lokale allianties zijn onderdeel van de in 2015 opgerichte brede alliantie Financieel veilig ouder worden. De brede alliantie wil een integrale aanpak tot stand brengen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

“Ouderen wonen steeds langer zelfstandig, waarmee het risico op financieel misbruik toeneemt”

Steeds langer zelfstandig wonen

‘Ouderen wonen steeds langer zelfstandig, waarmee het risico op financieel misbruik toeneemt’, zegt Idette Zuijdgeest, vanuit Rabobank vertegenwoordigd in een van de allianties in de regio Haaglanden. ‘Denk bijvoorbeeld aan kleinkinderen die de pinpas van opa ook voor eigen boodschappen gebruiken. Of kinderen die vader onder druk zetten zijn testament te wijzigen. De oudere in kwestie durft dit vaak niet te melden. Ze zijn blij dat er nog iemand naar ze omkijkt en laten het dan maar zo.’

Dat overkomt mij niet

Partijen in de lokale alliantie weten elkaar te vinden als zij dergelijke gevallen signaleren. ‘We organiseren ook presentaties voor groepen dienstverleners die dagelijks met ouderen te maken hebben zoals De Zonnebloem’, vervolgt Idette. ‘Daarnaast geven we voorlichting rechtstreeks aan ouderen, bijvoorbeeld bij informatiemarkten voor senioren. “Dat zal míj niet overkomen”, denken mensen vaak. Maar financieel misbruik bij ouderen neemt nog altijd t

Informatiebox

De informatiebox Financieel veilig ouder worden is gericht op het signaleren én voorkomen van financiële uitbuiting bij ouderen. Deze box biedt de basis om op financieel vlak alles goed te regelen voor het ouder worden en bevat veel informatie en praktische hulpmiddelen. De box is te bestellen of te downloaden via www.aanpak-ouderenmishandeling.nl.