Financieel veilig ouder worden

21 oktober 2022 16:55

.

Stop financiële uitbuiting bij ouderen

Elk jaar worden in Nederland zo’n 30.000 senioren slachtoffer van financiële uitbuiting. Rabobank wil dit financieel misbruik bespreekbaar maken en het helpen te voorkomen. Daarom zet de bank zich samen met gemeenten, maatschappelijke en private partijen in om deze vorm van uitbuiting vroegtijdig te herkennen en aan te pakken. Dat gebeurt in lokale allianties Financieel veilig ouder worden door het hele land. Ook in Lansingerland wordt binnenkort zo’n alliantie gestart, waarin een netwerk van professionals en vrijwilligers de handen ineen hebben geslagen.

In de lokale allianties Financieel veilig ouder worden zijn partijen vertegenwoordigd die (zijdelings) te maken hebben met financieel misbruik bij ouderen. Rabobank is in veel allianties aangehaakt, net als onder andere gemeenten, politie, notarissen, bewindvoerders, welzijnsorganisaties, huisartsen en ouderenbonden. In de allianties leren deze partijen elkaar kennen en gaan samenwerken. Zo ontstaat een netwerk ter bescherming van kwetsbare ouderen.

Fusce dictum nunc magna

Financieel misbruik bij ouderen heeft een grote impact. De drempel om melding te maken van onveilige situaties is hoog. Veel ouderen vinden het lastig om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van hun vertrouwen en afhankelijkheid. Daardoor blijft financieel misbruik vaak onopgemerkt. Om die reden zetten de lokale allianties volop in op preventie. De lokale allianties zijn onderdeel van de in 2015 opgerichte brede alliantie Financieel veilig ouder worden. De brede alliantie wil een integrale aanpak tot stand brengen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Opzet lokale alliantie Lansingerland

Corine van der Kaaij werkt namens Rabobank aan de opzet van een lokale alliantie in Lansingerland. ‘Ik was al vanuit Rabobank betrokken bij de lokale allianties Delft en Delfland. Het verbaasde mij dat er in Lansingerland geen dergelijk netwerk was. Met Welzijn Lansingerland werken we nu aan de opzet. In november staat de eerste bijeenkomst gepland om de lokale alliantie Lansingerland te realiseren. Het is hard nodig, want financiële uitbuiting bij ouderen komt veel vaker voor dan je misschien denkt.’

“Doordat ouderen steeds langer zelfstandig wonen, raken ze vaak afhankelijk van familieleden voor hun boodschappen en bankzaken”

Steeds langer zelfstandig wonen

Doordat ouderen steeds langer zelfstandig wonen, raken ze vaak afhankelijk van familieleden voor hun boodschappen en bankzaken. ‘Helaas gaat het daar soms mis’, vervolgt Corine. ‘Denk bijvoorbeeld aan een zoon die zijn vader dwingt zijn testament te wijzigen. Of de kleindochter die de gouden sieraden van oma meeneemt, omdat ze die toch nooit meer draagt. De ouderen in kwestie durven dit vaak niet te melden. Ze zijn blij dat er nog iemand naar ze omkijkt en laten het dan maar zo.’

Informatiebox

De informatiebox Financieel veilig ouder worden is gericht op het signaleren én voorkomen van financiële uitbuiting bij ouderen. Deze box biedt de basis om op financieel vlak alles goed te regelen voor het ouder worden en bevat veel informatie en praktische hulpmiddelen. De box is te bestellen of te downloaden via: www.informatieboxfinancieelveiligouderworden.nl.