Leiden sluit zich aan bij de alliantie tegen ouderenmishandeling

21 oktober 2022 17:06

Sinds deze week heeft Leiden een ’Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden”. Rabobank wil dit financieel misbruik bespreekbaar maken en het helpen te voorkomen.

Een op de twintig 65plussers krijgt op enig moment te maken met een vorm van mishandeling of uitbuiting, blijkt uit een onderzoek van Regioplan (2018). En een op de vijftig zelfs jaarlijks. Dat kan van alles en nog wat zijn, van ontspoorde (mantel)zorg tot seksueel misbruik. Vaak verkeren zij in een situatie waarin zij afhankelijk zijn van de daders.

Het probleem wordt er niet kleiner op, zo is de verwachting. De bevolking vergrijst, ouderen wonen langer thuis en ook in de zorg de nadruk ligt op zelfredzaamheid. In 2015 werd de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden opgericht, met als doel een integrale aanpak tot stand te brengen op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Rabobank wil dit financieel misbruik bespreekbaar maken en het helpen te voorkomen. Daarom zet de bank zich samen met gemeenten, maatschappelijke en private partijen in om deze vorm van uitbuiting vroegtijdig te herkennen en aan te pakken. Dat gebeurt in lokale allianties Financieel veilig ouder worden door het hele land.

Kopgroep

In Leiden hebben de eerste leden van de lokale alliantie hun handtekeningen nu gezet. Die ’kopgroep’ bestaat uit ActiVite, BewindvoeringZorg, Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden, Incluzio, KBO-PCOB, Notariskantoor Van de Oudeweetering, Rabobank Leiden-Katwijk, Vinkestijn Bewindvoering en de gemeente Leiden. Andere partijen kunnen op een later moment aansluiten.

Hoe groot het probleem in Leiden is, is niet geheel duidelijk, blijkt uit het plan van aanpak dat de gemeente Leiden heeft vastgesteld. De cijfers die er zijn (van meldpunt Veilig Thuis) zijn 18, 8 en 10 meldingen van ouderenmishandeling in 2019, 2020 en 2021. Voor de hele regio Holland Midden gaat dat om 81, 75 en 75 gevallen. En in de GGD-gezondheidsmonitor van 2020 staat dat 5,8 procent van de thuiswonende 65-plussers toen aangaf het jaar ervoor slachtoffer te zijn geweest.


Bovenaan in het plan van aanpak staat daarom: het inzicht vergroten van de aard en omvang van de problematiek in Leiden. Er moet meer aandacht voorkomen en de registratie moet beter. Vervolgens is de bedoeling de bewustwording hieromtrent te vergroten in de stad en bij organisaties die er direct mee te maken krijgen.