Voedselbossen als onderdeel van onze voedselproductie

19 december 2022 16:17

In december 2022 zijn de eerste bomen van het voedselbos Hofstede Lust & Last in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee geplant. Hiermee is gestart met de aanplant van in totaal vijf hectare voedselbos.

Verzend het artikel per e-mail

Binnen een paar jaar zal de opbrengt geoogst en gegeten kunnen worden. Initiatiefnemer Onno Mijs is zeer trots dat zijn droom nu daadwerkelijk van de grond komt: ‘Mijn vader zag door de jaren heen dat het landschap rond de boerderij verarmde en de biodiversiteit afnam. Ik raakte geïnteresseerd in voedselbossen en samen zagen we hier mogelijkheden voor op ons eigen land. Dat ik dit nu samen met mijn vader aan het realiseren ben, is leuk en uitdagend!’

Kruiden en noten

Bij een voedselbos moet je niet denken aan een boomgaard met maar één of twee soorten bomen. Er staan tientallen eetbare plantensoorten, die samen met elkaar een ecosysteem vormen. Net als in een natuurlijk bos zijn er verschillende vegetatielagen aanwezig: hoge bomen, lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers en klimplanten. Het bodemleven is rijk. En belangrijk, er wordt op een natuurvriendelijke manier voedsel geproduceerd. Onno Mijs vertelt: ‘Het ontwerp van ons voedselbos is van de hand van Coöperatie Ondergrond. We willen met dit voedselbos laten zien dat er grootschalig geproduceerd en geoogst kan worden op een natuurinclusieve manier. De verschillende soorten zijn bij ons daarom in het productiedeel wel op rij geplant, zodat we ze relatief makkelijk kunnen oogsten.’

Alles komt samen

Via de Rabobank kwam Onno in contact met Rotterdam de Boer op!, een Droomfonds-project met steun van de Nationale Postcodeloterij dat zich inzet voor meer biodiversiteit, eerlijk geproduceerd eten voor de stad Rotterdam en een gezonde bedrijfsvoering voor de boer. Via hen werd de connectie gelegd met Verstegen Spices & Sauces die samen met de agrariërs van Lust & Last gaan onderzoeken in hoeverre kruiden en specerijen, die nu uit andere continenten worden geïmporteerd, kunnen worden geoogst uit het voedselbos Lust & Last.

Afzet

De afzet van het voedselbos wordt grotendeels vormgegeven via de korte keten. Met de productie van diverse soorten fruit, noten, bessen, kruiden en specerijen levert Lust & Last een bijdrage in de voedselvoorziening van de regio. ‘Chef-koks kunnen hier straks zelf hun eigen superverse producten komen plukken. Dat leveren aan toprestaurants zie je ook gebeuren bij voedselbossen elders in het land’, aldus Mijs.

Nieuwe vorm van landbouw

Voedselbos is in Nederland een behoorlijk nieuwe vorm van landbouw. De meerwaarde voor biodiversiteit en milieu van voedsel-bosbouw is evident en inmiddels ook aangetoond bij voedselbossen elders in het land. Voedselbosbouw Nederland, ook betrokken bij Rotterdam de boer op!, verzamelt landsdekkend bedrijfseconomische informatie over lopende voedselbosprojecten, en is betrokken bij diverse onderzoeken en verkenningen om het verdienmodel van het voedselbos-concept te verbeteren. Ook is Stichting Voedselbosbouw Nederland initiatiefnemer van Duurzame Doorbraak, een programma dat voedselbos op boerenland stimuleert. Voedselbos Lust & Last komt voort uit Duurzame Doorbraak.

Ambitieus

Vanuit Rabobank en Rotterdam de boer op! willen we ondernemers ondersteunen die de risicovolle stap zetten om innovatieve natuurinclusieve vormen van landbouw te gaan toepassen op hun bedrijf, zoals strokenteelt, natte teelten en agroforestry. In de regio Zuid-Holland is Lust & Last het meest ambitieuze voorbeeld van een voedselbos-initiatief vanuit een agrarisch ondernemer.