Natuurinclusiever boeren is het experiment waard

7 februari 2024 19:51

Dolf Lozeman (49) houdt van uitdagingen. En van pionieren. Zeker als hij daar met zijn melkveebedrijf financieel voordeel uit kan halen. “In onze verschuiving naar natuurinclusieve landbouw komt dit allemaal samen.”

Natuurinclusiever boeren

Hoe zijn onderneming steeds meer richting natuurinclusieve landbouw gaat? “Bijvoorbeeld door mijn besluit, inmiddels zeven jaar geleden, om over te stappen op voederbieten. Die doen niet onder voor traditioneel krachtvoer. Sterker nog: ze zijn goedkoper, gezonder en hebben een hoge voedingswaarde. Ook zorgen ze ervoor dat het vet- en eiwitgehalte in de melk toeneemt.”

Besparen op kunstmest

De voederbieten zijn niet het enige natuurinclusieve kenmerk van zijn landbouw. “Ik ben ook overgestapt naar kruidenrijk grasland. Anders dan regulier grasland bevat dat allerlei kruiden en klavers.” De zaden zijn duurder, vertelt Dolf, die ze ongeveer een jaar geleden inzaaide op zijn grond in Nijkerk. “Maar die investering betaalt zich terug. Kruidenrijk grasland is bijvoorbeeld beter bestand tegen droogte. Ook is het gunstiger voor de biodiversiteit en de koeien. Bovendien bespaar je op kunstmest, want daar kunnen de kruiden niet tegen.”

De ontwikkeling naar natuurinclusief boeren heeft impact gehad op de melkafname, vertelt Dolf. “We leverden altijd al melk aan FrieslandCampina. Maar nu voor een speciale zuivellijn met extra aandacht voor dier, natuur en klimaat. De eis die FrieslandCampina hiervoor stelt, is dat een bepaald deel van ons grasland kruidenrijk is. Door aan deze eis te voldoen, krijgt onze melk het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk van de Stichting Milieukeur. En wij krijgen 5 cent per liter meer betaald voor zulke PlanetProof-melk.”

Gelikte foto’s

Wat hij agrarische ondernemers adviseert die ook overwegen natuurinclusiever te boeren? “Als je iets concreets wilt, zoals overgaan op kruidenrijk grasland, zou ik in elk geval kijken wat vakbladen erover zeggen. En bezoek ook eens een bedrijf dat die stap al gezet heeft. Foto’s in vakbladen zijn soms net wat te gelikt. Je kunt beter even kijken hoe het er in het echt uitziet. Informeer jezelf dus. Onderzoek. En probeer het dan gewoon!” Rabobank is daarbij een goede financiële partner. “Zij zijn positief over goed onderbouwde, rendabele verduurzaming. En ze denken graag mee over de mogelijkheden en risico’s.”

“Ze voelen aan waar kansen liggen.”

“Ze zouden het niet snel over zichzelf zeggen. Daarvoor zijn Dolf en zijn vrouw Teuny te bescheiden. Maar het zijn goede ondernemers: ze voelen aan waar kansen liggen, analyseren hun mogelijkheden en nemen ons markt- en bedrijfsadvies serieus. Ik vind het knap hoe ze hun traditionele melkveebedrijf met zeventig melkkoeien heel rendabel hebben veranderd. Ze besloten namelijk om hun bedrijf niet in omvang te laten groeien, maar in kwaliteit en verduurzaming. Bovendien wilden ze hun inkomstenbronnen diversificeren. Dolf richt zich op het eerste, zijn vrouw op het laatste – beide met financiële steun van Rabobank. Waar hij focust op de melkveehouderij, runt zij met een compagnon een kinderdagverblijf op de boerderij. Dat loopt goed. Met als bonus dat steeds meer kinderen en ouders betrokken raken bij de agrarische sector en het boerenleven leren waarderen. De succesfactoren? De nabijgelegen woonwijken vol jonge gezinnen. De prachtige locatie van de boerderij. En het vermogen om slim op die factoren in te spelen.”

Ap van de Wetering
Accountmanager Food & Agri
Food & Agri-team Rabobank Midden-Nederland