Nieuwe rolstoelbus draagt bij aan kwaliteit van leven van bewoners De Tjamme

6 juni 2023 15:14

Kwaliteit van leven is ook af en toe de deur uit gaan. Een dagje naar het tuincentrum, een visje eten in Termunten of even winkelen in Duitsland. Voor ouderen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, zijn deze mogelijkheden er niet veelvuldig. De personenbus van woon- en zorgcentrum De Tjamme in Beerta werd hiervoor ingezet. Deze bus was echter aan vervanging toe. Dankzij inzet van stichting Vrienden van De Tjamme en financiële bijdragen uit onder meer het Rabobank Coöperatief Dividend kon er een nieuwe, negenpersoons elektrische rolstoelbus worden aangeschaft.

Dankzij inzet stichting Vrienden van De Tjamme

Stichting Vrienden van De Tjamme zet zich in voor het welzijn van bewoners van De Tjamme. Dat kan van alles zijn. “Stel je voor, de bewoners willen graag een prieeltje in de tuin. Dan bespreken ze dat met de activiteitenbegeleiders Wilma Swijgman en Erik Haan. Blijkt die wens breed gedragen te worden, dan gaan Wilma en Erik met ons in overleg. Vervolgens gaan wij kijken welke mogelijkheden er zijn om middelen te verwerven om die wensen in te willigen. Dan schrijven wij bijvoorbeeld fondsen aan. Is de financiering op die manier niet helemaal rond te krijgen, dan heeft onze stichting een potje waaruit wij kunnen aanvullen”, vertelt voorzitter Henk Ekamper, die samen met Anno Reininga en Feiko Havinga het bestuur van de Vrienden van De Tjamme vormt.

““Daaruit komt een flinke bijdrage, waarvoor wij de bank bijzonder erkentelijk zijn””

Rolstoelbus

Dit was ook het geval bij vervanging van de rolstoelbus. Om ouderen de gelegenheid te blijven bieden om nog een keer een dagje uit te gaan, was vervanging van de bus wenselijk. Inmiddels is de bus in bestelling. Activiteitenbegeleider Erik Haan vertelt dat het gaat om een Ford Transit E: “We kiezen voor elektrisch uit milieuoverwegingen en om klaar te zijn voor de toekomst. De bus heeft negen normale zitplaatsen en wordt omgebouwd zodat op enkele van deze plaatsen ook eenvoudig twee of drie rolstoelen vast te zetten zijn. We hopen de bus in september in gebruik te nemen, als na de zomervakantie de uitstapjes met de bewoners weer van start gaan.”

Op verzoeken om financiële steun voor deze toch forse investering, kwamen verschillende positieve reacties binnen. Zo ook van het Rabobank Coöperatief Dividend. “Daaruit komt een flinke bijdrage, waarvoor wij de bank bijzonder erkentelijk zijn”, zegt Ekamper. “Het is heel waardevol dat de Rabobank dit doet. Vooral in kleinere dorpen is het heel lastig om budgetten rond te krijgen. Want vaak kunnen goede doelen wel een beroep doen op lokaal bedrijfsleven. Maar in een dorp als Beerta is niet zo veel groot bedrijfsleven te vinden.”

In De Tjamme - genoemd naar een riviertje dat stroomt tussen Finsterwolde en Beerta - wonen zo’n negentig mensen gedurende de laatste fase van hun leven. Het woon- en zorgcentrum is onderdeel van zorggroep Oosterlengte en biedt zorg en verpleging voor ouderen met uiteenlopende fysieke en mentale aandoeningen en beperkingen. Er zijn zelfs twee gesloten afdelingen voor dementerende ouderen. De mensen die er wonen, zijn voornamelijk afkomstig uit Beerta en omliggende dorpen zoals Finsterwolde, Oostwold, Nieuw-Beerta, Drieborg en Bad Nieuweschans. De Tjamme heeft diepe wortels in de lokale en regionale gemeenschap. “Het is van groot belang dat ouderen de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen in de omgeving waar zij hun hele leven hebben gewoond. In de sfeer die ze herkennen, waar ze hun eigen taal kunnen spreken”, vertelt Ekamper, die zelf als vrijwilliger bij De Tjamme werd betrokken nadat hij met vervroegd pensioen ging en zijn eigen moeder in De Tjamme woonde: “Na mijn laatste werkdag duurde het niet zo lang voordat ik de vraag kreeg of ik vrijwilliger wilde worden in De Tjamme. Daarop heb ik positief geantwoord. Ik werd namens mijn moeder lid van de cliëntencommissie, het orgaan dat de bewoners vertegenwoordigt bij Oosterlengte en de directie van de Tjamme. Hiermee ben ik gestopt toen mijn moeder is overleden. Ook ging ik eens per week naar De Tjamme om met de bewoners verhalen te vertellen over vroeger. Dan vertelde ik iets over een gebeurtenis en vroeg aan de ouderen hoe dat vroeger ging. Of nam ik een antiek gebruiksvoorwerp mee en vroeg of ze wisten wat dat was. Nou, dan kwamen de verhalen los hoor. Het duurde officieel tot half twaalf, maar in veel gevallen waren de verhalen bijna niet meer te stoppen.”

Vrijwilligerswerk

Ekamper vond het werk fantastisch om te doen. Hij hield het vol tot zijn 75e. Toen stopte hij ermee om zich te gaan toeleggen op het vrijwilligerswerk als bestuurslid van de stichting Vrienden van De Tjamme. Nu hij en zijn medebestuursleden een dag ouder wordt, maakt hij zich wel eens zorgen over de opvolging: “Naast mijn werk heb ik altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, onder meer voor de plaatselijke begrafenisvereniging, als bestuurslid van uitvaartcentrum Oost-Groningen in Winschoten en voor vesting Oudeschans. Ook zat ik dertig jaar in de redactie van dorpsblad de Beerster Zunne. Het zijn stuk voor stuk organisaties die van wezenlijk belang zijn voor het dorp en de regio, maar die voor hun functioneren afhankelijk zijn van vrijwilligers. Maar mensen moeten steeds langer werken en de maatschappij wordt alsmaar individualistischer. Ook worden er aan vrijwilligersfuncties steeds hogere eisen gesteld. Zo moet alles digitaal, wat het voor velen van onze generatie erg ingewikkeld maakt. Het is zo langzamerhand bijna onbegonnen werk voor ons. Dat baart ons wel eens zorgen. Uiteraard hoop ik op opvolging als wij het werk niet langer kunnen doen, maar of dat lukt, is nog maar de vraag.”

tekst: Jan Johan ten Have

fotografie: Aernout Steegstra, Rudie Wiersma Fotografie