SchuldHulpMaatjes Eemsdelta helpen zonder oordeel of verwijten bij financiële problemen

18 september 2023 11:26

Financiële nood komt voor in alle lagen van de bevolking. Voor wie het niet lukt om de eindjes aan elkaar te knopen of wie in de schulden zit, is de situatie vaak uitzichtloos. De nood wordt steeds groter en oplossingen lijken er niet te zijn. Dat is een zware last op het gemoed en heeft invloed op jezelf, je gezin en je functioneren. Bovendien is ook nog eens de schaamte groot. Wie in de regio Eemsdelta woont en van de sores af wil, kan aankloppen SchuldHulpMaatjes. Zij oordelen of verwijten niet, maar steken de helpende hand toe door mee te denken en praktische hulp te bieden.

““Misschien is het ook wel een beetje Gronings, de opvatting dat je het zelf moet doen.” ”

Toen Maatjes voor Eemsdelta - zoals de afdeling van de landelijke organisatie SchuldHulpMaatjes officieel heet - in december 2020 van start ging, verwachtten de initiatiefnemers dat ze snel aan de slag zouden kunnen met het bieden van hulp. Het bleek een misrekening. “Mensen melden zich niet omdat ze een drempel ervaren om hulp te vragen”, zegt voorzitter Harry Mulder. “Misschien is het ook wel een beetje Gronings, de opvatting dat je het zelf moet doen.” Om die drempel zo laag mogelijk te maken, opende Maatjes voor Eemsdelta een kantoortje in een verzamelgebouw aan de Ede Staalstraat in Delfzijl. “Hier zijn meerdere organisaties gevestigd zodat mensen binnen kunnen lopen zonder dat de buitenwereld weet voor wie ze komen”, zegt coördinator Saskia Pilon.

Voor iedereen

SchuldHulpMaatje is ontstaan vanuit religieuze hoek, maar niet vanuit een bepaalde kerk. Toen de organisatie in Eemsdelta werd opgericht, werden dan ook alle kerken in de regio benaderd of ze interesse hadden om mee te doen. Er haakten vooralsnog vier aan. Mensen hoeven overigens geen lid te zijn van een kerk om hulp te krijgen. “SchuldHulpMaatje is er voor iedereen in ons werkgebied, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging”, benadrukt Mulder. “Ons doel is om mensen te helpen bij een gedragsverandering zodat zij zelfstandig verder kunnen gaan met hun leven.”

Vrijwilligers

SchuldHulpMaatjes zijn vrijwilligers. Wie hulp vraagt, begint met een intakegesprek. Daar wordt de persoonlijke situatie besproken en in kaart gebracht. Vervolgens krijgt de hulpvrager een vast, eigen maatje toegewezen. Het maatje biedt een luisterend oor en helpt bij het aanbrengen van overzicht in inkomsten en uitgaven. Ook geeft het maatje relevante informatie, bijvoorbeeld over vergoedingsregelingen. Soms gaat het om slechts enkele gesprekken, waardoor iemand een knop kan omzetten. In andere gevallen duren trajecten langer.

Gerichte kennis

Alle SchuldHulpMaatjes hebben een driedaagse training gevolgd om gerichte kennis op te doen. Volgens Pilon is het een behoorlijk pittige opleiding. De deelnemers krijgen onder meer een stuk psychologisch inzicht in verschillende types mensen en hoe zij omgaan met inkomsten en uitgaven. Ook leren ze wat de persoonlijke gevolgen voor mensen kunnen zijn van ingrijpende life-events zoals gezinsuitbreiding, echtscheiding of overlijden van een naaste. Verder krijgen ze training in het opzetten van een huishoudboekje, doen ze kennis op van instanties waar behoeftigen kunnen aankloppen voor coulanceregelingen en hulp, zoals de Belastingdienst, gemeente en Voedselbank. En ze leren iets over de hulpverleningsinstanties die op allerlei fronten kunnen helpen.

““Maar als je je niet bij de gemeente durft te melden, waar kun je dan terecht?”

Schouders eronder

Maatjes voor Eemsdelta is niet de enige instantie die zich bezighoudt met hulp aan mensen met financiële moeilijkheden. Ook organisaties als Humanitas, Maatjes van Cadans Welzijn, Vroegsignalering, de Volkskredietbank en diverse zelfstandige hulpverleners zoals bewindvoerders zijn actief op dit vlak. De Gemeente Eemsdelta sprak de wens uit van eenduidige hulpverlening. Om de neuzen van alle genoemde instanties en hulpverleners dezelfde kant op te krijgen, vond het traject Schouders Eronder plaats. Doel was het creëren van één loket voor alle partijen, zodat mensen die aankloppen de hulp op maat krijgen die zij persoonlijk nodig hebben. “Onze ervaring is dat veel mensen in zo’n situatie overheidsinstellingen wantrouwen”, weet Pilon. “Maar als je je niet bij de gemeente durft te melden, waar kun je dan terecht? Veel mensen weten dat niet. Daarom willen wij zichtbaar en benaderbaar zijn en vertrouwen wekken. Vandaar onze ruimte in het verzamelgebouw waar mensen op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur anoniem binnenlopen - met of zonder afspraak die zij telefonisch, per e-mail of via onze website kunnen maken - voor onze hulp zonder oordeel of verwijten.”

Nieuwe maatjes

“We zoeken nog nieuwe SchuldHulpMaatjes”, vertelt Mulder. “Helaas blijkt niet iedereen dit werk te kunnen of willen doen. Daarom verzorgen wij gratis pre-learning bijeenkomsten, zodat eventuele belangstellenden kunnen kennismaken en ervaren of dit echt iets voor hen is, voordat zij de driedaagse training gaan volgen. Het is zeer waardevol werk, maar je komt soms ook erg dichtbij mensen. Dat moet wel bij je passen.”


tekst: Jan Johan ten Have
fotografie: Aernout Steegstra, Rudie Wiersma Fotografie