Beweegtuin bij dorpshuis ‘t Neie Punt bevordert fitheid en verbinding in Ruinen

18 september 2023 12:00

Het begon met een idee om petanque te gaan spelen in Ruinen. Binnen het bestuur van dorpshuis Ruinen ‘t Neie Punt werd een projectgroep opgericht, die met het plan voor de realisatie van zo’n jeu de boulesbaan aan de slag ging. Bij het brainstormen kwamen er nog veel meer ideeën op tafel. Uiteindelijk kwam er geen jeu-de-boulesbaan, maar een Beweegtuin, waar ieder die dat wil vrij en onbeperkt mag trainen en bewegen.

Voor jong en oud

Het is bijna wrang. Een initiatief dat bedoeld was om gezondheid en welzijn van mensen te verbeteren, kon lange tijd niet worden geopend vanwege een ernstige gezondheidscrisis. Want de toestellen stonden er net, toen corona de kop opstak. Bijeenkomen mocht niet, buiten sporten op afstand wel. Daarom werden de toestellen van de beweegtuin al volop gebruikt voordat het lint uiteindelijk officieel werd doorgeknipt.

Bij de feestelijke opening waren de toestellen al enkele jaren in gebruik. “We zijn bijzonder blij met het resultaat”, zegt secretaris Nicole van der Ouw van stichting Dorpshuis ‘t Neie Punt Ruinen. Dat resultaat is een met fijn grind bedekt veldje naast de entree van het dorpshuis in zorgcentrum ZZWD (Zorgcollectief Zuid West Drenthe). Deze enkele tientallen meters grote Beweegtuin herbergt acht roestvast stalen beweegtoestellen met sprekende namen als Air Walker, Twister en Rider. Van der Ouw weet dat de toestellen veelvuldig worden gebruikt: “Iedereen kan er op eigen initiatief komen trainen. Ook worden de toestellen gebruikt voor gezamenlijke activiteiten. Zo verzorgt de lokale loopgroep regelmatig warming-ups voor de training in de Beweegtuin. Ook vinden er beweegactiviteiten voor ouderen plaats. Dat kan, want de toestellen zijn geschikt voor gebruik door jong en oud.”

““Een dorpshuis in een zorgcentrum voor senioren is een constructie die uniek is in Nederland””

Onder hetzelfde dak

Voordat het plan voor de Beweegtuin realiteit was, zou er nog heel wat water door de Ruiner Aa stromen. Zo vergaderde het bestuur diverse keren met omwonenden die vreesden dat er een hangplek zou ontstaan. “Je wilt voor zoiets breed draagvlak en we zijn er gelukkig in geslaagd om de buurt te overtuigen van de meerwaarde van zo’n Beweegtuin”, zegt penningmeester Johan van den Berg.

De Beweegtuin ligt naast zorgcentrum ZZWD omdat het dorpshuis ook in dit pand is ondergebracht. “Een dorpshuis in een zorgcentrum voor senioren is een constructie die uniek is in Nederland”, stelt Van den Berg. “De gemeente wilde in elk van de vijftien dorpen binnen de gemeentegrenzen een dorpshuis. Dat in Ruinen was destijds al enige tijd gesloten. Zelf zat ik in de Raad van Toezicht van ZZWD. Als zodanig wist ik dat er binnen het zorgcentrum behoefte was aan meer reuring. Het plan om het dorpshuis onder hetzelfde dak te vestigen, stuitte in eerste aanleg op wat weerstand. Maar al snel omarmden dorpsbewoners het idee.” De constructie zorgt voor een natuurlijke binding en ongedwongen contacten tussen generaties. Van der Ouw: “In het dorpshuis zijn vele activiteiten voor alle leeftijden, zowel van verenigingen als eigen initiatieven zoals een filmclub en kinderactiviteiten. De verstandhouding tussen zorgcentrum en dorpshuis is uitstekend, we maken gebruik van elkaars faciliteiten en over en weer reclame voor activiteiten. De verbinding is van groot belang voor mensen en het dorp.”

Verbinding

Ook de Beweegtuin draagt bij aan die verbinding. Aan de realisatie hing wel een behoorlijk prijskaartje. Op de begroting voor de Beweegtuin stond onder de streep een bedrag van negentigduizend euro. Hierbij zijn inbegrepen de inrichting van het terrein en de aanschaf, plaatsing en jaarlijkse veiligheidsinspectie van veilige en duurzame buitensporttoestellen. Voor deze aanzienlijke investering moest financiering gevonden worden. De gemeente De Wolden betaalde ruim de helft en de Rabobank droeg tienduizend euro bij. De overige kosten worden gedekt door bijdragen van onder meer stichting Ruinen 1865, wooncorporatie Actium en Zorgcollectief Zuid West Drenthe (ZZWD). Van den Berg: “Veel fondsen keren pas uit als een plan daadwerkelijk is gerealiseerd. Hierdoor had corona in ons geval voor grote problemen kunnen zorgen, omdat alles al klaar was en betaald moest worden. Gelukkig maakten onze financiers onder deze wel zeer onvoorziene omstandigheden een uitzondering, zodat we de leveranciers konden betalen. We zijn blij met het resultaat.”


tekst: Jan Johan ten Have
fotografie: Aernout Steegstra, Rudie Wiersma Fotografie