Coöperatiekring Hart voor Gelderland

23 januari 2023 11:09

Coöperatiekring Hart voor Gelderland strijdt voor gelijke kansen van alle kinderen in onze regio!

Kansenongelijkheid in Gelderland. Vaak onzichtbaar en toch overal aanwezig. Steeds vaker belemmeren factoren zoals achtergrond, de thuissituatie of financiën de ontwikkeling van kinderen. Wist je dat 1 op de 10 kinderen in onze regio in armoede opgroeit? Klanten en leden van Rabobank hebben daarom het initiatief genomen om de Stichting Coöperatiekring Hart voor Gelderland op te richten. De Coöperatiekring zet zich in voor kansengelijkheid van alle kinderen in Gelderland. Om zo de gezamenlijke leefwereld te versterken en toekomstbestendiger te maken. Als coöperatieve bank is Rabobank een bank met een maatschappelijke missie. Eén van de speerpunten van onze coöperatieve agenda is het verbeteren van gelijke kansen voor alle kinderen, om zo de voorwaarden te scheppen voor een kansrijke regio. Dit doen we onder andere door het helpen oprichten van de Coöperatiekring Hart voor Gelderland.

De Coöperatiekring

De Coöperatiekring is een op zichzelf staande stichting met een eigen bestuur dat geheel onafhankelijk is. Deelnemers aan de Coöperatiekring doneren minimaal € 1.000,- per jaar. Rabobank zet haar kennis en netwerk in bij de oprichting van de Coöperatiekring. Jaarlijks presenteren lokale projecten zich aan de deelnemers van de Coöperatiekring. De Coöperatiekring maakt zelfstandig keuzes in projecten, Rabobank heeft hier geen rol in. De deelnemers bepalen vervolgens gezamenlijk welke projecten een bijdrage krijgen. Ook niet-klanten van Rabobank, die geïnteresseerd zijn om deel te nemen kunnen zich aanmelden.

Schenken met impact en betrokkenheid

Door deel te nemen aan de Coöperatiekring Hart voor Gelderland dragen deelnemers bij aan een kansrijk toekomstperspectief voor kinderen in onze regio. Daarnaast maakt deelname aan de Coöperatiekring van geven veel meer dan geven alleen. Tijdens bijeenkomsten ontmoeten deelnemers gelijkgestemden die net als hen gelijke kansen voor alle kinderen belangrijk vinden. Ze leren over het onderwerp en over geven zelf. Omdat de groep deelnemers `eigen` projecten financiert, zijn ze meer betrokken bij de donatie. Ook krijgen ze terugkoppeling over de resultaten van de projecten. Zo krijgt `geven` dus meer betekenis.

Help ook mee!

Jij kunt je ook inzetten voor het bevorderen van kansengelijkheid van kinderen in onze regio. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden als deelnemer van de Coöperatiekring op www.cooperatiekring.nl/hartvoorgelderland.