Organisatie

Organisatie

Rabobank Assen en Noord-Drenthe wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Ludo Mennes is directeur coöperatieve Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Ludo is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Ludo Mennes

Ludo Mennes

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. Zij praten namens de meer dan 22.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Assen en omstreken.