Organisatie

Organisatie

Rabobank Bollenstreek wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Ferry Huurman is directeur coöperatieve Rabobank Bollenstreek. Ferry is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Ferry Huurman

Ferry Huurman

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Bollenstreek houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Bollenstreek denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 32 leden. Zij praten namens de meer dan 30.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de Bollenstreek.