Organisatie

Organisatie

Rabobank Centraal Twente wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Robin Geerdink is directeur coöperatieve Rabobank Centraal Twente. Robin is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Robin Geerdink

Robin Geerdink

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Centraal Twente houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Centraal Twente denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. Bij een volledige invulling bestaat onze ledenraad uit 30 leden, gelijk verdeeld over drie regionale kieskringen. Zij praten namens de meer dan 15.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in het hart van Twente.

Vergaderdata 2024:

    Woensdag 3 april Dinsdag 4 juni (samen met overige Rabobank in Twente) Maandag 9 september Maandag 18 november

Nieuwe leden

Als jij interesse heeft om onze ledenraad te versterken, stuur dan een e-mail. In de profielschets lees je wat wij zoeken in een ledenraadslid.