Sponsoring en donaties

Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. Rabobank Centraal Zuid-Limburg heeft verschillende vormen van steun:

 • Rabobank Clubkas Campagne: een campagne voor verenigingen en stichtingen die bij ons bankieren en een sociaal-maatschappelijk of culturele bijdrage leveren.
 • Coöperatiefonds: een donatie voor nieuwe, unieke projecten die de kwaliteit van onze samenleving verbeteren op het gebied van agri, onderwijs, toerisme, wonen en zorg.
 • Sponsoring: een sponsorbedrag voor grote, terugkerende evenementen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij die voor de hele gemeenschap toegankelijk zijn. De Rabobank zorgt voor een bijdrage en u zorgt voor tegenprestaties.

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan een Vitaal Centraal Zuid-Limburg. Rabobank Centraal Zuid-Limburg draagt het verenigingsleven in onze regio een warm hart toe. Daarom geven wij elk jaar een deel van onze winst aan lokale verenigingen. Onze leden stemmen in de Clubkas Campagne op de verenigingen die zij belangrijk vinden. Hoe meer stemmen op een vereniging worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt.

In 2018 vond de inschrijfperiode voor verenigingen en stichtingen plaats van 14 maart tot en met 23 april. De stemperiode vond plaats van 8 tot en met 23 mei. De uitslag is in juni bekend gemaakt. Nu is het helaas niet meer mogelijk om voor 2018 een donatieaanvraag in te dienen. Houd vanaf begin 2019 onze website in de gaten voor meer informatie over de donaties 2019.

Bekijk hier de uitslag van 2018

Lees hier de voorwaarden

Coöperatiefonds

Vanuit het Coöperatiefonds ondersteunen wij projecten die de kwaliteit van onze samenleving verbeteren. Projecten die het leven prettiger maken. Iedereen in Centraal Zuid-Limburg kan zo'n project voordragen. De projecten versterken de economie op het gebied van:

 • Agri
 • Onderwijs
 • Toerisme
 • Wonen
 • Zorg

Adviescommissie  
De adviescommissie Coöperatiefonds beoordeelt samen met de directie de aanvragen. De adviescommissie bestaat uit leden en ledenraadsleden van Rabobank Centraal Zuid-Limburg en komt vier keer per jaar bij elkaar.

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde online aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak, een financiële onderbouwing (inclusief offertes en sluitende begroting) en kopieën van de aangevraagde vergunningen

Aanvragen voor het Coöperatiefonds dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De organisatie is klant van Rabobank Centraal Zuid-Limburg.
 • De activiteit vindt plaats in de (voormalige) gemeenten: Gulpen-Wittem, Margraten, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Vaals of Voerendaal.
 • De activiteit richt zich op het onderwerp agri, onderwijs, toerisme, wonen, zorg of de activiteit is maatschappelijk stimulerend.

Aanvragen

Aanvragen dienen minimaal twee weken voor start van de maand waarin wordt vergaderd, binnen te zijn.

De adviescommissie vergadert in 2018 in:

 • maart
 • juni
 • september
 • november

Sponsoring

Rabobank Centraal Zuid-Limburg sponsort grotere, terugkerende evenementen en/of activiteiten die voor de hele gemeenschap toegankelijk zijn. Sponsoring is voor ons een zakelijke samenwerking, waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen.

Als commerciële tegenprestatie kunt u denken aan:

 • Publiciteit
 • Promotie
 • Netwerkmogelijkheden
 • Relatiemarketing

Voorwaarden

Ieder jaar krijgen we veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Dien uw aanvraag minimaal zes weken vóór de activiteit start bij ons in. Zo is er genoeg tijd om de sponsoring goed in te vullen. We nemen alleen volledig ingevulde online aanvragen in behandeling.

Aanvragen voor sponsoring dienen verder aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie komt uit de gemeenten Gulpen-Wittem, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Vaals, Voerendaal of de voormalige gemeente Margraten.
 • Het project is voor een (breed) publiek in de gemeenten Gulpen-Wittem, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Vaals, Voerendaal of de voormalige gemeente Margraten.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker die het project sponsort.
 • De organisatie heeft een zakelijke rekening met verenigingsvoordeel bij Rabobank Centraal Zuid-Limburg.
 • Sponsorgelden worden alleen overgeboekt op basis van een factuur naar de zakelijke rekening met verenigingsvoordeel bij Rabobank Centraal Zuid-Limburg.
 • De organisatie geeft op verzoek inzicht in een begroting en beschikt over een uitgewerkt projectplan.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie kan ook rondkomen zonder bijdrage van de Rabobank.
 • We sponsoren per vereniging of stichting maximaal één activiteit per kalenderjaar.

We sponsoren geen

 • (Particuliere) feesten, jubilea en bingo’s.
 • Activiteiten waarbij geld wordt ingezameld voor een goed doel.
 • Afstudeerprojecten, sportieve uitdagingen, proefschriften en studiereizen.
 • Aanvragen van Verenigingen van Eigenaren.
 • Losse teams of commissies van verenigingen.
 • Personen.
 • Verzoeken voor de aankoop of vervanging van apparaten, kleding of materiaal.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten en organisaties met als doel winst maken.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.
 • Landelijke goede doelen.
 • Projecten die steun krijgen van Rabobank Nederland en/of de Rabobank Foundation.

Huren pinautomaat (Rabo PinBox)

Voor een groot evenement lenen wij graag kosteloos onze pinautomaat (Rabo PinBox) uit. Zo kunnen bezoekers van een evenement veilig en eenvoudig betalingen doen en beperken we de hoeveelheid contanten tijdens een evenement.  

Wij lenen de Rabo PinBox alleen uit aan verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Daarnaast dient het evenement plaats te vinden in de regio Centraal Zuid-Limburg. Vul het onderstaande formulier in om een aanvraag te doen voor het huren van een pinautomaat.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven