Organisatie

Organisatie

Rabobank De Kempen wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Johan van de Louw is directeur coöperatieve Rabobank De Kempen. Johan is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan. Wil je contact opnemen? Stuur dan een mail naar directie.obr@rabobank.nl.

Johan van de Louw

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank De Kempen vormt het hart van onze coöperatie. Ze vormt de schakel tussen onze 34.000 leden en de bank. De ledenraad is ons klankbord, de ledenraadsleden zijn onze ambassadeurs én onze sparringpartners. Ze houden ons stevig lokaal geworteld. Zo kunnen we gericht onze missie waarmaken om de samenleving duurzamer, socialer en mooier te maken. De ledenraad bestaat uit 30 leden.

Heb je vragen? Neem dan contact met de ledenraad op via communicatie.obr@rabobank.nl.