Organisatie

Organisatie

Rabobank De Langstraat wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Dick van Rhee is directeur coöperatieve Rabobank De Langstraat. Dick is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan. Wil je contact opnemen? Stuur dan een mail naar directie.kring.mbr@rabobank.nl.

Dick van Rhee

Dick van Rhee

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De lokale Raad van Commissarissen (RvC) heeft een coöperatief hart en ziet erop toe dat de Rabobank vanuit het belang van de klant handelt. De RvC houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directeur. De RvC keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet er op toe dat de directeur bij belangrijke beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden terdege in de beleidsvaststelling meeweegt. Daarnaast vervult de RvC een klankbordfunctie voor de directeur en de ledenraad van de bank. Jaarlijks legt de RvC verantwoording af aan de ledenraad van de bank.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Richard van Kranenburg, voorzitter Ron Besseling Nancy van Uitert

Ledenraad

De ledenraad Rabobank De Langstraat denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden. Zij praten namens de meer dan 16.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in De Langstraat.

Onze ledenraad bestaat uit

Drunen en Elshout

Marja van den Bijgaart-van Loon Wim van Kessel Leo Swaans Marcel Vrijhoeven Margret van Zelst

Kaatsheuvel

Laura van Bruggen Ronald Buitelaar Piet den Hartog Marja Rabou Bert Spitter Niels Vugts Pascal Zijlmans

Waalwijk

Dilara Dönmez Marjolein van Hulten Dialon Mandjes Bart Pols Jack Put Paul Verwiel Jochem van Woensel

Loon op Zand en De Moer

Monique Dirks Will van Esch

Sprang-Capelle
Stef van Look

Waspik en 's Gravenmoer

Hans Boer Yvonne Fleerakkers Elianne van Rijen Ria Vreeburg Colleen Savelkouls
Lid worden van de ledenraad