Organisatie

Organisatie

Rabobank De Zuidelijke Baronie wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Corné de Vooght is directeur coöperatieve Rabobank De Zuidelijke Baronie. Corné is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Corné de Vooght

Corné de Vooght

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank De Zuidelijke Baronie denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit minimaal 30 en maximaal 50 leden. Zij praten namens de meer dan 22.500 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio Baarle-Nassau, Rucphen en Zundert. Heb je interesse in onze ledenraad, stuur dan een mail met motivatie en CV aan communicatie.zwn@rabobank.nl.