Organisatie

Organisatie

Rabobank Drachten Noordoost Friesland wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Durk Mous, Directeur coöperatieve Rabobank, ontwikkelt samen met zijn team het beleid van de bank en is er verantwoordelijk voor dat klanten en leden centraal blijven staan. Naast zijn rol als directeur is Durk tevens eindverantwoordelijke voor het coöperatieve thema Financieel Gezond Leven.

Durk Mous

Durk Mous

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Drachten Noordoost Friesland vertegenwoordigt de circa 24.000 leden in de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Noardeast Fryslân, Kollumerland, Opsterland, Smallingerland en Tietjerksteradiel. Regelmatig praat de ledenraad samen met de directie over de koers van onze bank. Zo vormt de raad een belangrijke schakel tussen de klant en de bank.