Onze organisatie

Directie en managementteam

De directie en het managementteam geven vorm aan de strategie en het beleid van de bank. Samen met alle collega’s van de bank stellen zij de leden en ruim 125.000 klanten van Rabobank Drachten Noordoost Friesland centraal.

De directie en het managementteam van Rabobank Drachten Noordoost Friesland bestaat uit:

 • Durk Mous, Directievoorzitter
 • Corry Vlasma, Directeur Bedrijven
 • Jolande Rezel, Manager Dagelijkse Bankzaken
 • Ellie Venema-Osinga, Manager Particulieren

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Drachten Noordoost Friesland  houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Jan Knol (voorzitter)
 • Marcella Ensel-Boonstra
 • Gerda Bos-Jonkman

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Drachten Noordoost Friesland vertegenwoordigt de circa 24.000 leden in de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Noardeast Fryslân, Kollumerland, Opsterland, Smallingerland en Tietjerksteradiel. Regelmatig praat de ledenraad samen met de directie over de koers van onze bank. Zo vormt de raad een belangrijke schakel tussen de klant en de bank.

Mail jouw idee naar onze ledenraad

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

 • Berend Bakker
 • Jelle Bremer 
 • Ids de Groot   
 • Rimmer Jansma  
 • Jolanda van der Laag 
 • Iris Meindertsma
 • Jeanette Ridder-Visser 
 • Lolke Smit 
 • Bart van 't Veer
 • Vera Velstra  
 • Jacqueline Visser  
 • Sjarine Weidenaar  
 • Ciska van der Heide-Bosgra
 • Conny van Eijden-Galesloot 
 • Femmy van de Lageweg-Krikke
 • Jaco Kingma   
 • Jaring Feenstra
 • Kees ten Cate 
 • Marc van der Kuur
 • Piet Mulder
 • Rommie Woudstra
 • Roos van Erp-Bruinsma
 • Sies Krap
 • Sjouke Visser
 • Thea Jansma-Dijkstra 
 • Willem Tabak
 • Erik Span
 • Aart Meiling
 • Jorrit Veenstra

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven