Organisatie

Organisatie

Rabobank Drachten Noordoost Friesland wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Durk Mous, directeur coöperatieve Rabobank met leefgebied Drachten Noordoost Friesland, ontwikkelt samen met zijn team het beleid van de bank en is er verantwoordelijk voor dat klanten en leden centraal blijven staan.

Durk Mous

Durk Mous

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Jan Knol, voorzitter Marcella Ensel-Boonstra Gerda Bos-Jonkman

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Drachten Noordoost Friesland vertegenwoordigt de circa 24.000 leden in de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Noardeast Fryslân, Kollumerland, Opsterland, Smallingerland en Tietjerksteradiel. Regelmatig praat de ledenraad samen met de directie over de koers van onze bank. Zo vormt de raad een belangrijke schakel tussen de klant en de bank.

Onze ledenraad bestaat uit

Berend Bakker Kees ten Cate Ids de Groot Jaring Feenstra Rimmer Jansma Thea Jansma-Dijkstra Jaco Kingma Sies Krap Aart Meiling Iris Meindertsma Piet Mulder Jeanette Ridder-Visser Lolke Smit Erik Span Willem Tabak Femmy van de Lageweg-Krikke Ciska van der Heide-Bosgra Marc van der Kuur Jolanda van der Laag Conny van Eijden-Galesloot Roos van Erp-Bruinsma Jorrit Veenstra Bart van 't Veer Vera Velstra Sjouke Visser Jacqueline Visser Sjarine Weidenaar Rommie Woudstra

Lid worden van de ledenraad