Onze organisatie

Directeur coöperatieve Rabobank

Durk Mous, directeur coöperatieve Rabobank met leefgebied Drachten Noordoost Friesland, ontwikkelt samen met zijn team het beleid van de bank en is er verantwoordelijk voor dat klanten en leden centraal blijven staan.

Directie

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Drachten Noordoost Friesland  houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Jan Knol (voorzitter)
 • Marcella Ensel-Boonstra
 • Gerda Bos-Jonkman

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Drachten Noordoost Friesland vertegenwoordigt de circa 24.000 leden in de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Noardeast Fryslân, Kollumerland, Opsterland, Smallingerland en Tietjerksteradiel. Regelmatig praat de ledenraad samen met de directie over de koers van onze bank. Zo vormt de raad een belangrijke schakel tussen de klant en de bank.

Mail jouw idee naar onze ledenraad

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

 • Berend Bakker 
 • Ids de Groot   
 • Rimmer Jansma  
 • Jolanda van der Laag 
 • Iris Meindertsma
 • Jeanette Ridder-Visser 
 • Lolke Smit 
 • Bart van 't Veer
 • Vera Velstra  
 • Jacqueline Visser  
 • Sjarine Weidenaar  
 • Ciska van der Heide-Bosgra
 • Conny van Eijden-Galesloot 
 • Femmy van de Lageweg-Krikke
 • Jaco Kingma   
 • Jaring Feenstra
 • Kees ten Cate 
 • Marc van der Kuur
 • Piet Mulder
 • Rommie Woudstra
 • Roos van Erp-Bruinsma
 • Sies Krap
 • Sjouke Visser
 • Thea Jansma-Dijkstra 
 • Willem Tabak
 • Erik Span
 • Aart Meiling
 • Jorrit Veenstra

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur