Hoe versterken wij onze regio?

Vanuit onze coöperatieve mentaliteit werken we samen aan oplossingen die goed zijn voor jou en goed voor de wereld om je heen. Dit doen we met onze kennis, ons netwerk én met geld. Want samen bereik je meer dan alleen.

Rabo ClubSupport

Een club is echt zoveel meer dan een club. Want daar is iedereen welkom en iedereen belangrijk. Daarom steunt Rabo ClubSupport lokale clubs en verenigingen. En daarmee hun omgeving. Dat is dus goed voor jouw club & geweldig voor de buurt.

Tijdens de campagne Rabo ClubSupport beslissen leden van de Rabobank over welke maatschappelijke initiatieven we ondersteunen.

Alles over Rabo ClubSupport

Sponsoring

Rabobank sponsort een beperkt aantal verenigingen en events op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In Fryslân is Rabobank (mede)sponsor van een aantal Friese sporten zoals kaatsen en fierljeppen. Landelijk heeft Rabobank partnerships met onder andere NOC*NSF en Kunstbende. Sponsoring geschiedt veelal op initiatief van de Rabobank.

Coöperatief Dividend

Vanuit Coöperatief Dividend steunt Rabobank Drachten Noordoost Friesland projecten die de regio sociaal, economisch en cultureel sterker maken. Als vereniging of stichting met een goed idee kun je steun krijgen vanuit het Coöperatief Dividend.
Het Coöperatief Dividend steunt projecten in de regio die een bijdrage leveren aan de volgende thema's:

 • Duurzaam Wonen
 • Financieel Gezond Leven
 • Duurzaam Ondernemen
 • Banking4Food
 • Energietransitie
 • Versterken Lokale Leefomgeving

Voorwaarden

Aanvragen voor een bijdrage worden beoordeeld door een commissie. Deze commissie beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de onderstaande voorwaarden.

 • De organisatie is een vereniging of stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie is klant van de Rabobank
 • Het project is toegankelijk voor een breed publiek in de regio van Rabobank Drachten Noordoost Friesland
 • Het project past bij minimaal één van de hierboven beschreven thema’s
 • De gevraagde bijdrage staat in verhouding tot de omvang van het project en de doelgroep
 • Per vereniging of stichting wordt één keer per twee jaar een bijdrage toegezegd
 • De organisatie levert zelf ook een bijdrage in de vorm van geld of mankracht
 • De organisatie brengt de activiteit onder de aandacht en geeft de Rabobank toestemming om de activiteit onder de aandacht te brengen
 • Een aanvraag betreft een concreet project dat binnen een jaar na toezegging wordt uitgevoerd
 • Bij toekenning kunnen aanvullende voorwaarden door de Rabobank worden gesteld
 • Uitbetaling van een toegezegde bijdrage is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring
 • Uitbetaling van een toegezegde bijdrage vindt plaats als het zeker is dat het project doorgaat
 • Voor uitbetaling van een donatie kan de bank kopieën van facturen van het project opvragen

Dit komt niet in aanmerking voor donatie:

 • Projecten/activiteiten die al (deels) zijn gestart of al zijn gerealiseerd
 • Projecten met een politieke of religieuze doelstelling
 • Projecten die milieubelastend zijn
 • Projecten waarvan de kosten voor uitvoering vallen binnen de normale jaarbegroting of exploitatie van de vereniging of stichting
 • Projecten/activiteiten/organisaties met commerciële of winstdoelstellingen
 • Feesten, dorpsfeesten, jubileumfeesten en reünies.
 • Studiereizen, congressen en boeken
 • Individuele activiteiten
 • Projecten gericht op goede doelen
 • De organisatie van een (jaarlijks terugkerend) evenement. Zie hiervoor Rabo Club Support

Afwijzing blijft mogelijk

We ontvangen ieder jaar veel aanvragen voor een bijdrage uit het fonds Coöperatief Dividend. De commissie Coöperatief Dividend moet daardoor keuzes maken en heeft het recht een aanvraag (deels) af te wijzen, ook als deze aan de voorwaarden voldoet.

Sluitingsdata

Elk kwartaal beslist de commissie Coöperatief Dividend welke verenigingen en stichtingen een donatie krijgen. De sluitingsdata zijn als volgt:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september
 • 15 november

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur