Sponsoring en donaties

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken zo de regio. Die bruist van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is één van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij de regio te tonen. Dit doen we onder andere met de Rabo Club Support Campagne en het Fonds Coöperatief Dividend.

Sponsoring

Rabobank heeft een nieuwe campagne voor de financiële ondersteuning van verenigingen en stichtingen: de Rabo ClubSupport Campagne. Hiermee stelt de bank een deel van haar winst beschikbaar ter ondersteuning van het lokale verenigingsleven. De Rabo ClubSupport Campagne start medio juni 2019 en vindt ieder jaar plaats. Leden van de bank kunnen hun favoriete clubs ondersteunen door te stemmen op de door hen geformuleerde doelen en activiteiten.

Overige sponsorverzoeken worden niet meer in behandeling genomen. Eventuele lopende sponsorcontracten worden op de einddatum niet verlengd.

Donaties

Het Fonds Coöperatief Dividend steunt projecten die de regio sociaal, economisch en cultureel sterker maken. Het doel van het fonds is de leefbaarheid in het werkgebied van Rabobank Drachten Noordoost Friesland te ontwikkelen. We ondersteunen activiteiten en projecten met een duidelijk duurzaam en/of innovatief karakter. Een bijdrage uit het fonds is éénmalig en niet bedoeld voor bijvoorbeeld exploitatie en repeterende activiteiten.

Donaties

Fonds Coöperatief Dividend

Het Fonds Coöperatief Dividend is er voor activiteiten die de leefbaarheid in de lokale samenleving vergroten. We steunen projecten die bijdragen aan het maatschappelijk, cultureel en economisch klimaat in de regio.

Voorwaarden

Aanvragen voor donaties moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. We noemen hier de belangrijkste.

 • De organisatie is een vereniging of stichting en is, of wordt, klant van de Rabobank.
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De activiteit/het project vindt plaats in het werkgebied van Rabobank Drachten Noordoost Friesland.
 • De activiteit sluit bij voorkeur aan bij minimaal één van onze thema’s: duurzaamheid, circulaire economie, verbinding onderwijs & bedrijfsleven/innovatie, gezonde voeding/Banking4Food, financiële zelfredzaamheid, kennis- en netwerk. Het project/de activiteit draagt bij aan de versterking van de sociaal-economische leefbaarheid in onze regio.
 • De organisatie levert zelf ook een bijdrage in de vorm van geld of mankracht.
 • De gevraagde donatie staat in verhouding tot de omvang van de doelgroep/het project.
 • De organisatie brengt de activiteit onder de aandacht en geeft de Rabobank toestemming om de activiteit onder de aandacht te brengen.
 • Bij toekenning van een donatie kan het fonds aanvullende voorwaarden stellen.
 • Verzoeken die nog in de ideeën-fase zitten vallen buiten het fonds.
 • Een donatie wordt pas uitbetaald als zeker is dat het project/de activiteit doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring van de donatie.

Wat komt niet aanmerking voor een donatie vanuit het Fonds Coöperatief Dividend?

 • Projecten/activiteiten die al (deels) zijn gerealiseerd.
 • Projecten met een politieke, religieuze doelstelling of met milieubelastende activiteiten.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting/binnen de exploitatie van de organisatie horen.
 • Projecten/activiteiten/organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Feesten en jubilea, sponsorverzoeken, onderzoeksprojecten, studiedagen, congressen.

U wilt graag een bijdrage uit het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Drachten Noordoost Friesland. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Stuur ons het volledig ingevulde formulier met de benodigde bijlagen toe.

Beoordeling aanvragen zomer en najaar 2019

Compleet ingediende aanvragen die zijn ontvangen:
voor 1 september 2019, worden in week 39 beoordeeld
Voor 15 november 2019, worden in week 48 beoordeeld

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven