Rabobank Clubkas Campagne, Sponsoring en Coöperatiefonds

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabobank Clubkas Campagne, Sponsoring en het Coöperatiefonds versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne

Dat de Rabobank het verenigingsleven een warm hart toedraagt is niet nieuw, maar de manier waarop wij daar vorm aan geven wel. Jaarlijks geeft de Rabobank namelijk een deel van haar winst terug aan de samenleving.

Tijdens de Clubkas Campagne 2018 verdeelt Rabobank Regio Eindhoven maar liefst €175.000 onder de verenigingen en stichtingen die klant zijn en zich hebben aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Tijdens de stemperiode van 5 t/m 30 april 2018 beslisten onze leden hoe het totaalbedrag wordt verdeeld.

De uitslag is bekend!

De stemperiode is afgesloten en de stemmen zijn geteld. Niet de bank zelf, maar onze leden hebben het budget van € 175.000 verdeeld onder 255 aangemelde verenigingen en stichtingen door middel van het uitbrengen van hun stemmen. 

In totaal zijn er door de leden van Rabobank Regio Eindhoven 21.915 stemmen uitgebracht. Rabobank Regio Eindhoven heeft voor de Rabobank Clubkas Campagne € 175.000 beschikbaar gesteld. Dit betekent dat elke stem € 7,99 waard is!

Tijdens de drie slotavonden, op 7 mei in Veldhoven, op 14 mei in Regio Eindhoven en op 17 mei in Wintelre, worden in aanwezigheid van de verenigingen en stichtingen de bedragen en de top 10 bekendgemaakt. Na deze slotavonden worden de uitslagen hier gepubliceerd.

Uitslagen RCC 2018

Maak als lid het verschil

Alle leden ontvingen ieder 5 stemmen om dat bedrag in april 2018 te verdelen over de deelnemende verenigingen en stichtingen in Eindhoven, Veldhoven en Wintelre. 

Bent u klant en wilt u bij de volgende Rabobank Clubkas Campagne ook het verschil maken voor stichtingen en verenigingen in Eindhoven, Veldhoven en Wintelre? Zorg er dan voor dat u (gratis) lid wordt van de Rabobank via onderstaande button.

Vereniging of stichting aanmelden?

Verenigingen en stichtingen die aan de voorwaarden voldoen, nodigen we van harte uit om zich aan te melden:

Voorwaarden en veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de voorwaarden en veelgestelde vragen

FAQ

Algemeen

Stemmen

Lidmaatschap

In English

FAQ

General

Vote

Membership

Sponsoring

Rabobank Regio Eindhoven sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Sponsoring is een zakelijke overeenkomst. Een samenwerking waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij steunen de partij, maar verwachten van hen ook een actieve houding in tegenprestaties. Wij gaan voor een partnership: sponsoring moet duidelijk een ‘win-win situatie’ opleveren. Dit hebben wij gevat in een aantal sponsorovereenkomsten. Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Coöperatiefonds

Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank Eindhoven-Veldhoven projecten en activiteiten die voor lange tijd een bijdrage leveren aan de omgeving. Doel is om op basis van samenwerking met name maatschappelijke plannen waar te maken. De ondersteuning die het Coöperatiefonds biedt is niet gericht op het maken van winst en draait daarom niet om een tegenprestatie.

Adviseurs Coöperatiefonds
De adviseurs van het Coöperatiefonds beslissen welke projecten een bijdrage krijgen. De adviseurs zijn vier leden van de bank. Ze komen vier keer per jaar bij elkaar.

Aanleveren en vergaderdata 1e helft 2019

Dien uw aanvraag minimaal drie maanden voor de start van het project bij ons in. Ook moet de aanvraag minimaal drie weken vóór de vergadering van de adviseurs Coöperatiefonds bij ons binnen zijn. De vergaderdata in 2019 zijn:

 • Woensdag 27 februari
 • Dinsdag 14 mei

Let op: het mailadres is gewijzigd in communicatie.eindhoven-veldhoven@rabobank.nl

Voorwaarden

Elk jaar krijgen we veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Aanvragen voor donatie moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De stichting of vereniging is klant van Rabobank Regio Eindhoven.
 • De stichting of vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvraag moet overeenstemmen met één van de doelen van het Coöperatiefonds.
 • Verplichte bijlage is een sluitende begroting van het project of de activiteit.
 • De maximale donatie aan een project is € 5.000
 • De Rabobank doneert niet het volledige bedrag van de projectkosten.
 • De Rabobank is niet de enige financier van het project of de activiteit.
 • De projectkosten bestaan voor niet meer dan 50% uit loonkosten en er is sprake van een maatschappelijk uurtarief.
 • Een donatie aan een project is eenmalig.
 • De organisatie brengt tijdens en na afloop van het project schriftelijk verslag uit over de voortgang en het resultaat van het project.

Wij doneren niet aan:

 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten met als doel winst maken.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd of waarmee al is gestart.
 • Projecten die meer kosten dan € 100.000.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven