Rabobank Clubkas Campagne, Sponsoring en Coöperatiefonds

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabobank Clubkas Campagne, Sponsoring en het Coöperatiefonds versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne

Dat de Rabobank het verenigingsleven een warm hart toedraagt is niet nieuw, maar de manier waarop wij daar vorm aan geven wel. Jaarlijks geeft de Rabobank namelijk een deel van haar winst terug aan de samenleving.

In 2017 heeft Rabobank Eindhoven-Veldhoven € 125.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen en stichtingen in Eindhoven, Veldhoven en Wintelre die zich hadden aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne. De ca. 24.000 leden van Rabobank Eindhoven-Veldhoven hebben bepaald hoe dat bedrag werd verdeeld. Zowel leden van de Rabobank als de deelnemende clubs waren bijzonder enthousiast over de Clubkas Campagne.

In 2018 stelt Rabobank Eindhoven-Veldhoven maar liefst € 175.000 beschikbaar!

Deelname verenigingen en stichtingen

Begin maart 2018 ontvangen verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven bankieren een uitnodiging om deel te nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Om stemmen te werven ontvangen zij tevens promotiemateriaal. 

In april 2018 krijgen leden van Rabobank Eindhoven-Veldhoven de mogelijkheid om stemmen uit te brengen op de stichtingen en/of verenigingen naar hun keuze. Veel van deze leden zijn actief in de regio. Maximaliseer uw kans als vereniging en stichting en roep specifiek de leden van Rabobank op om te stemmen!

Maak als klant het verschil

Alle leden ontvangen ieder 5 stemmen om dat bedrag te verdelen over de deelnemende verenigingen en stichtingen in Eindhoven, Veldhoven en Wintelre. Daar werd in 2017 dankbaar gebruik van gemaakt: er werden 18.110 stemmen uitgebracht. Dit betekende dat elke stem € 6,90 waard was. 

Bent u klant en wilt u ook het verschil maken voor stichtingen en verenigingen in Eindhoven, Veldhoven en Wintelre? Zorg er dan voor dat u (gratis) lid wordt van de Rabobank via ‘lid worden van de Rabobank’.

Lid worden van de Rabobank

Volledige uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2017

Vereniging of stichting aanmelden?

Verenigingen en stichtingen die aan de voorwaarden voldoen, nodigen we van harte uit om zich aan te melden:

Stemmen door leden

Leden van Rabobank Eindhoven-Veldhoven ontvangen in 2018 een stemkaart om stemmen uit te brengen. Bent u klant van Rabobank Eindhoven-Veldhoven maar nog geen lid? Via onderstaande button kunt u lid worden. Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

Voorwaarden en veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de voorwaarden en veelgestelde vragen

FAQ

Algemeen

Stemmen

Lidmaatschap

In English

FAQ

General

Vote

Membership

Sponsoring

Rabobank Eindhoven-Veldhoven sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Sponsoring is een zakelijke overeenkomst. Een samenwerking waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij steunen de partij, maar verwachten van hen ook een actieve houding in tegenprestaties. Wij gaan voor een partnership: sponsoring moet duidelijk een ‘win-win situatie’ opleveren. Dit hebben wij gevat in een aantal sponsorovereenkomsten. Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Coöperatiefonds

Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank Eindhoven-Veldhoven projecten en activiteiten die voor lange tijd een bijdrage leveren aan de omgeving. Doel is om op basis van samenwerking met name maatschappelijke plannen waar te maken. De ondersteuning die het Coöperatiefonds biedt is niet gericht op het maken van winst en draait daarom niet om een tegenprestatie.

Adviseurs Coöperatiefonds
De adviseurs van het Coöperatiefonds beslissen welke projecten een bijdrage krijgen. De adviseurs zijn vier leden van de bank. Ze komen vier keer per jaar bij elkaar.

Aanleveren en vergaderdata 2018

Dien uw aanvraag minimaal drie maanden voor de start van het project bij ons in. Ook moet de aanvraag minimaal drie weken vóór de vergadering van de adviseurs Coöperatiefonds bij ons binnen zijn. De vergaderdata in 2018 zijn:

 • 15 maart
 • 31 mei
 • 13 september
 • 15 november

Let op: het mailadres is gewijzigd in communicatie.eindhoven-veldhoven@rabobank.nl

Voorwaarden

Elk jaar krijgen we veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Aanvragen voor donatie moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De stichting of vereniging is klant van Rabobank Eindhoven-Veldhoven.
 • De stichting of vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvraag moet overeenstemmen met één van de doelen van het Coöperatiefonds.
 • Verplichte bijlage is een sluitende begroting van het project of de activiteit.
 • De maximale donatie aan een project is € 5.000
 • De Rabobank doneert niet het volledige bedrag van de projectkosten.
 • De Rabobank is niet de enige financier van het project of de activiteit.
 • De projectkosten bestaan voor niet meer dan 50% uit loonkosten en er is sprake van een maatschappelijk uurtarief.
 • Een donatie aan een project is eenmalig.
 • De organisatie brengt tijdens en na afloop van het project schriftelijk verslag uit over de voortgang en het resultaat van het project.

Wij doneren niet aan:

 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten met als doel winst maken.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd of waarmee al is gestart.
 • Projecten die meer kosten dan € 100.000.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven