Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank Clubkas Campagne gaat van start! Met de Rabobank Clubkas Campagne stellen wij een deel van onze winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Verenigingen en stichtingen die klant zijn van onze bank en voldoen aan de criteria en voorwaarden kunnen zich van 1 tot en met 31 maart inschrijven voor deelname.

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne verdelen wij maar liefst €125.000,- onder de verenigingen en stichtingen die zijn aangemeld voor de campagne. Niet de bank zelf, maar onze leden beslissen over de verdeling van dit bedrag. Van 6 april tot en met 30 april stemmen onze leden op de clubs die zij een warm hart toedragen. Elke stem is geld waard en zo beslissen onze leden welk bedrag de clubs ontvangen. 

Vereniging of stichting aanmelden?

Verenigingen en stichtingen, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich van 1 tot en met 31 maart inschrijven.

Stemmen door leden

Leden van Rabobank Eindhoven-Veldhoven kunnen stemmen van 6 tot en met 30 april.

Sponsoring

Rabobank Eindhoven-Veldhoven sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Sponsoring is een zakelijke overeenkomst. Een samenwerking waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij steunen de partij, maar verwachten van hen ook een actieve houding in tegenprestaties. Wij gaan voor een partnership: sponsoring moet duidelijk een ‘win-win situatie’ opleveren. Dit hebben wij gevat in een aantal sponsorovereenkomsten. Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Voorwaarden

 • De organisatie is of wordt klant van Rabobank Eindhoven-Veldhoven.
 • Het project of de activiteit vindt plaats in Eindhoven, Veldhoven, Oerle of Wintelre.
 • Het doel van het project heeft een lokale uitstraling.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • Het project past bij (de activiteiten van) onze bank.
 • De Rabobank is de enige bank die het project sponsort.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.

We sponsoren geen :

 • Personen.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.
 • Feesten, bingo’s en fancy fairs.

Voorbeelden sponsoring

Hockeyclubs

Rabobank Eindhoven-Veldhoven is trotse sponsor van de Veldhovense Mixed Hockey Club Basko en de Hockey Club Eindhoven. In september organiseren we voor de zevende keer voor de D-jeugd van V.M.H.C. Basko een sportieve hockeymiddag met verschillende spellen.

Concours Hippique

Ieder jaar vindt aan de Karpendonkse Plas in Eindhoven Concours Hippique (CSI) plaats. Topspringruiters van over de hele wereld doen mee aan dit vierdaagse paardensportevenement dat gratis is te bezoeken. CSI start op Hemelvaartsdag. Dit is een Ladies Day waarop dames hun mooiste hoeden dragen. Rabobank Eindhoven-Veldhoven is sponsor van dit paardensportevenement.

Lees meer op Csi-eindhoven.nl

Wivak Keetweek Wintelre

Elk jaar wordt de Wivak Keetweek in Wintelre georganiseerd voor kinderen uit groep 3 tot en met 8. De Keetweek bestaat uit vaste onderdelen, zoals een zeskamp, bivakdag en Keetdag. De week heeft elke keer een ander thema. Rabobank Eindhoven-Veldhoven ondersteunt Stichting Wivak Keetweek met geld en materiaal.

Coöperatiefonds

Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank Eindhoven-Veldhoven projecten en activiteiten die voor lange tijd een bijdrage leveren aan de omgeving. Doel is om op basis van samenwerking met name maatschappelijke plannen waar te maken. De ondersteuning die het Coöperatiefonds biedt is niet gericht op het maken van winst en draait daarom niet om een tegenprestatie.

Adviseurs Coöperatiefonds
De adviseurs van het Coöperatiefonds beslissen welke projecten een bijdrage krijgen. De adviseurs zijn vijf leden van de bank. Ze komen vier keer per jaar bij elkaar.

Aanleveren en vergaderdatums 2017

Dien uw aanvraag minimaal drie maanden voor de start van het project bij ons in. Ook moet de aanvraag minimaal drie weken vóór de vergadering van de adviseurs Coöperatiefonds bij ons binnen zijn. De vergaderdata in 2017 zijn:

 • Donderdag 9 maart 2017
 • Donderdag 22 juni 2017
 • Donderdag 14 september 2017
 • Donderdag 7 december 2017

Let op: het mailadres is gewijzigd in communicatie.eindhoven-veldhoven@rabobank.nl

Voorwaarden

Elk jaar krijgen we veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Aanvragen voor donatie moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De stichting of vereniging is klant van Rabobank Eindhoven-Veldhoven.
 • De stichting of vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvraag moet overeenstemmen met één van de doelen van het Coöperatiefonds.
 • Verplichte bijlage is een sluitende begroting van het project of de activiteit.
 • De maximale donatie aan een project is € 5.000
 • De Rabobank doneert niet het volledige bedrag van de projectkosten.
 • De Rabobank is niet de enige financier van het project of de activiteit.
 • De projectkosten bestaan voor niet meer dan 50% uit loonkosten en er is sprake van een maatschappelijk uurtarief.
 • Een donatie aan een project is eenmalig.
 • De organisatie brengt tijdens en na afloop van het project schriftelijk verslag uit over de voortgang en het resultaat van het project.

Wij doneren niet aan:

 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten met als doel winst maken.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd of waarmee al is gestart.
 • Projecten die meer kosten dan € 100.000.

Voorbeelden donatie

De Tovertafel

De Tovertafel moedigt ouderen met dementie aan lichamelijk en sociaal actief te worden. Door middel van lichtvoorstellingen op eettafels kunnen bewoners samen ‘spelen met licht’. Het is een project van studenten verpleegkunde van Summa Zorg in Eindhoven. De Tovertafel wordt aan instellingen voor ouderenzorg geschonken waar stagiaires werken. Rabobank Eindhoven-Veldhoven gaf een financiële bijdrage aan dit project.

Minibiebs in Eindhoven

Minibiebs zijn kleine kastjes met boeken die op openbare plekken hangen. Bijvoorbeeld bij een vereniging, school of bedrijf. Iedereen kan er boeken uit lenen, ruilen en achterlaten. En dat straks op 100 plekken in Eindhoven. Klanten en medewerkers van Rabobank Eindhoven-Veldhoven hebben boeken ingezameld voor de minibieb. Ook heeft de Rabobank meebetaald om materiaal voor de kastjes te kopen.

Lees meer over de Minibieb op Minibieb.nl

WK Sport Spektakel

Het WK Sport Spektakel is een sportproject voor basisschoolkinderen van 7 tot 12 jaar. Kinderen kunnen zich op school opgeven om mee te doen met voetbal of korfbal. Het doel van het WK Sport Spektakel is plezier in meedoen en het samenwerken in teams aan te moedigen. Organisator Kleurrijke Stad wil zo kinderen bewust maken van verschillende culturele en sociale achtergronden en leefstijlen. Rabobank Eindhoven-Veldhoven steunt dit project met een financiële bijdrage.

Lees meer op www.wk-sport.nl

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven