Sponsoring en donaties

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Emmen-Coevorden doneert vanuit het Stimuleringsfonds.

Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds steunt Rabobank Emmen-Coevorden projecten die onze regio versterken. Dat kan op sportief, cultureel of maatschappelijk gebied zijn. De directie beoordeelt de aanvragen samen met onze leden uit de klankbordgroep.

Aanvraag indienen

U kunt het hele jaar een aanvraag bij het Stimuleringsfonds indienen. Houd wel rekening met de uiterlijke aanvraagdatums. De aanvraagtermijn sluit vier weken voor de vergaderdatums van de klankbordgroep. Het project moet plaatsvinden na de betreffende vergaderdatum.

Vergaderingen klankbordgroep en aanvraagdatums 2018

De klankbordgroep vergadert vier keer per jaar:

Uiterlijke aanleverdatum Vergaderdatum
Vrijdag 23 maart Dinsdag 27 maart
Vrijdag 15 juni Dinsdag 19 juni
Vrijdag 28 september Dinsdag 2 oktober
Vrijdag 7 december Dinsdag 11 december

Voorwaarden

Aanvragen voor het Stimuleringsfonds moeten voldoen aan de onderstaande uitgangspunten voor sponsoring. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn uitgebreide projectbeschrijving, een sluitende begroting en een financieringsopzet.

 • Het project versterkt het maatschappelijke, sociale of culturele leven in de regio Zuidoost Drenthe.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project is binnen 12 maanden afgerond.
 • De organisatie is klant bij de Rabobank.
 • De directie kan de toegezegde steun tussentijds beëindigen. In dat geval ontvangt de organisatie een schriftelijke toelichting met de reden.
 • Donaties worden achteraf en op basis van facturen verstrekt.

Wij doneren niet aan:

 • Individuen.
 • Commerciële instellingen.
 • Afgeronde projecten.
 • Besloten clubs of serviceclubs.
 • Jaarlijks terugkerende evenementen of festivals.
 • Braderieën en markten.
 • Reünies.
 • Aanvragen voor de aanschaf van een automatische externe defibrillator (AED’s).
 • Aanvragen voor de aanschaf van zonnecollectoren.
 • Politieke of religieuze organisaties.
 • Conflictgevoelige projecten.
 • Projecten gericht op fondsenwerving.
 • Aanvragen voor de dekking van vaste kosten op de begroting, zoals de huur en energiekosten.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Organisaties die de afgelopen 2 jaar al een donatie hebben ontvangen voor een vergelijkbaar project.
 • In bijzondere situaties behoudt de bank het recht om af te wijken van bovenstaande criteria.
 • Werkzaamheden rondom het verwijderen van asbest.

Dien hier uw aanvraag in voor het Rabobank Stimuleringsfonds.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven