Sponsoring en donaties

Rabobank Stimuleringsfonds

Donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met donaties uit ons Coöperatieve Dividend steunen wij de lokale samenleving. Rabobank Emmen-Coevorden biedt hiervoor aan verenigingen en stichtingen de volgende mogelijkheden:

Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds steunt Rabobank Emmen-Coevorden projecten die onze regio versterken. Dat kan op sportief, cultureel of maatschappelijk gebied zijn. De directie beoordeelt de aanvragen samen met onze leden uit de klankbordgroep.

Aanvraag indienen

Vier keer per jaar beslist de klankbordgroep welke aanvragen worden gehonoreerd. U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen via onderstaande button. Het project moet wel plaatsvinden na de datum van toekenning. U ontvangt per email bericht of wij uw aanvraag wel of niet hebben gehonoreerd.

Uiterlijke aanleverdatum:
1 maart
1 juni
1 september
1 december

Voorwaarden

Aanvragen voor het Stimuleringsfonds moeten voldoen aan de onderstaande uitgangspunten voor sponsoring. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn uitgebreide projectbeschrijving, een sluitende begroting en een financieringsopzet.

 • Het project versterkt het maatschappelijke, sociale of culturele leven in de regio Zuidoost Drenthe.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project is binnen 12 maanden afgerond.
 • De organisatie is klant bij de Rabobank.
 • De directie kan de toegezegde steun tussentijds beëindigen. In dat geval ontvangt de organisatie een schriftelijke toelichting met de reden.
 • Donaties worden achteraf en op basis van facturen verstrekt.

Wij doneren niet aan:

 • Individuen.
 • Commerciële instellingen.
 • Afgeronde projecten.
 • Besloten clubs of serviceclubs.
 • Braderieën en markten.
 • Reünies.
 • Aanvragen voor de aanschaf van een automatische externe defibrillator (AED’s).
 • Aanvragen voor de aanschaf van zonnecollectoren.
 • Politieke of religieuze organisaties.
 • Conflictgevoelige projecten.
 • Projecten gericht op fondsenwerving.
 • Aanvragen voor de dekking van vaste kosten op de begroting, zoals de huur en energiekosten.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Organisaties die de afgelopen 2 jaar al een donatie hebben ontvangen voor een vergelijkbaar project.
 • In bijzondere situaties behoudt de bank het recht om af te wijken van bovenstaande criteria.
 • Werkzaamheden rondom het verwijderen van asbest.

Dien hier uw aanvraag in voor het Rabobank Stimuleringsfonds.

Rabobank Club Support

Meerdere informatie volgt later

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven