Sponsoring en donaties

Rabobank Stimuleringsfonds

Donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met donaties uit ons Coöperatieve Dividend steunen wij de lokale samenleving. Rabobank Emmen-Coevorden biedt hiervoor aan verenigingen en stichtingen de volgende mogelijkheden:

Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds steunt Rabobank Emmen-Coevorden projecten die onze regio versterken. Dat kan op sportief, cultureel of maatschappelijk gebied zijn. De directie beoordeelt de aanvragen samen met onze leden uit de klankbordgroep.

Aanvraag indienen

U kunt het hele jaar een aanvraag bij het Stimuleringsfonds indienen. Houd wel rekening met de uiterlijke aanvraagdatums. De aanvraagtermijn sluit vier weken voor de vergaderdatums van de klankbordgroep. Het project moet plaatsvinden na de betreffende vergaderdatum.

Vergaderingen Klankbordgroep en aanvraagdata 2019

De klankbordgroep vergadert vier keer per jaar:

Uiterlijke aanleverdatum Vergaderdatum
Vrijdag 15 maart Dinsdag 19 maart
Vrijdag 14 juni Dinsdag 18 juni
Vrijdag 4 oktober Dinsdag 8 oktober
Vrijdag 6 december Dinsdag 10 december

Voorwaarden

Aanvragen voor het Stimuleringsfonds moeten voldoen aan de onderstaande uitgangspunten voor sponsoring. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn uitgebreide projectbeschrijving, een sluitende begroting en een financieringsopzet.

 • Het project versterkt het maatschappelijke, sociale of culturele leven in de regio Zuidoost Drenthe.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project is binnen 12 maanden afgerond.
 • De organisatie is klant bij de Rabobank.
 • De directie kan de toegezegde steun tussentijds beëindigen. In dat geval ontvangt de organisatie een schriftelijke toelichting met de reden.
 • Donaties worden achteraf en op basis van facturen verstrekt.

Wij doneren niet aan:

 • Individuen.
 • Commerciële instellingen.
 • Afgeronde projecten.
 • Besloten clubs of serviceclubs.
 • Jaarlijks terugkerende evenementen of festivals.
 • Braderieën en markten.
 • Reünies.
 • Aanvragen voor de aanschaf van een automatische externe defibrillator (AED’s).
 • Aanvragen voor de aanschaf van zonnecollectoren.
 • Politieke of religieuze organisaties.
 • Conflictgevoelige projecten.
 • Projecten gericht op fondsenwerving.
 • Aanvragen voor de dekking van vaste kosten op de begroting, zoals de huur en energiekosten.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Organisaties die de afgelopen 2 jaar al een donatie hebben ontvangen voor een vergelijkbaar project.
 • In bijzondere situaties behoudt de bank het recht om af te wijken van bovenstaande criteria.
 • Werkzaamheden rondom het verwijderen van asbest.

Dien hier uw aanvraag in voor het Rabobank Stimuleringsfonds.

Rabobank Clubkas Campagne in nieuw jasje!

Rabobank Clubkas Campagne heet voortaan Rabo ClubSupport. De campagne krijgt een nieuwe naam en wordt dit najaar georganiseerd. Via onze website houden we u op de hoogte van de planning en actuele informatie. 

Planning

 • Vanaf eind mei worden verenigingen en stichtingen uitgenodigd om zich in te schrijven voor deelname aan Rabo ClubSupport. Vanwege de zomerperiode kan ingeschreven worden tot begin september.
 • Van 27 september tot 11 oktober kunnen Rabobank-leden hun stem uitbrengen op de favoriete clubs.
 • Het bekendmaken van de resultaten vindt medio oktober 2019 plaats.

Word nu lid!

Ben je nog geen lid van Rabobank Assen en Noord-Drenthe en wil je graag meebeslissen over de verdeling van het geld?

Vraag dan nu het lidmaatschap aan.

Geef ons het actuele e-mailadres van je club door:

Details over de planning en de uitnodiging om mee te doen versturen we via e-mail en per post. Wil je de informatie niet missen? Geef dan het juiste e-mailadres van jouw club aan ons door via 'uw gegevens' van Rabo Internetbankieren. Zo kun je jouw club tijdig inschrijven voor de nieuwe campagne.

Coöperatief Dividend

Als enige bank in Nederland is de Rabobank een bank zonder aandeelhouders. In plaats van een deel van de winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uit te keren, wordt het besteed aan maatschappelijke initiatieven. Dit noemen wij het coöperatief dividend. Rabo ClubSupport is iets waar je als lid echt een stem in hebt. Met jouw stem bepaal jij namelijk mede waar het geld van je bank aan besteed wordt. Zo oefen je direct invloed uit op je eigen leefomgeving.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven