Sponsoring en donaties

Rabobank Stimuleringsfonds

Donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met donaties uit ons Coöperatieve Dividend steunen wij de lokale samenleving. Rabobank Emmen-Coevorden biedt hiervoor aan verenigingen en stichtingen de volgende mogelijkheden:

Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds steunt Rabobank Emmen-Coevorden projecten die onze regio versterken. Dat kan op sportief, cultureel of maatschappelijk gebied zijn. De directie beoordeelt de aanvragen samen met onze leden uit de klankbordgroep.

Aanvraag indienen

U kunt het hele jaar een aanvraag bij het Stimuleringsfonds indienen. Houd wel rekening met de uiterlijke aanvraagdatums. De aanvraagtermijn sluit vier weken voor de vergaderdatums van de klankbordgroep. Het project moet plaatsvinden na de betreffende vergaderdatum.

Vergaderingen Klankbordgroep en aanvraagdata 2019

De klankbordgroep vergadert vier keer per jaar:

Uiterlijke aanleverdatum Vergaderdatum
Vrijdag 15 maart Dinsdag 19 maart
Vrijdag 14 juni Dinsdag 18 juni
Vrijdag 4 oktober Dinsdag 8 oktober
Vrijdag 6 december Dinsdag 10 december

Voorwaarden

Aanvragen voor het Stimuleringsfonds moeten voldoen aan de onderstaande uitgangspunten voor sponsoring. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn uitgebreide projectbeschrijving, een sluitende begroting en een financieringsopzet.

 • Het project versterkt het maatschappelijke, sociale of culturele leven in de regio Zuidoost Drenthe.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project is binnen 12 maanden afgerond.
 • De organisatie is klant bij de Rabobank.
 • De directie kan de toegezegde steun tussentijds beëindigen. In dat geval ontvangt de organisatie een schriftelijke toelichting met de reden.
 • Donaties worden achteraf en op basis van facturen verstrekt.

Wij doneren niet aan:

 • Individuen.
 • Commerciële instellingen.
 • Afgeronde projecten.
 • Besloten clubs of serviceclubs.
 • Jaarlijks terugkerende evenementen of festivals.
 • Braderieën en markten.
 • Reünies.
 • Aanvragen voor de aanschaf van een automatische externe defibrillator (AED’s).
 • Aanvragen voor de aanschaf van zonnecollectoren.
 • Politieke of religieuze organisaties.
 • Conflictgevoelige projecten.
 • Projecten gericht op fondsenwerving.
 • Aanvragen voor de dekking van vaste kosten op de begroting, zoals de huur en energiekosten.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Organisaties die de afgelopen 2 jaar al een donatie hebben ontvangen voor een vergelijkbaar project.
 • In bijzondere situaties behoudt de bank het recht om af te wijken van bovenstaande criteria.
 • Werkzaamheden rondom het verwijderen van asbest.

Dien hier uw aanvraag in voor het Rabobank Stimuleringsfonds.

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken we de lokale samenleving in sociaaleconomisch en maatschappelijk opzicht. In het werkgebied van Rabobank Emmen-Coevorden bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. Daarom organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

Jaarlijks stelt onze bank op deze manier een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De voorwaarde is wel dat de vereniging of stichting bij onze bank bankiert. Onze leden beslissen hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Emmen-Coevorden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. De verenigingen en stichtingen zijn uitgenodigd om zich voor 12 mei a.s. in te schrijven.

Hoe werkt het?

Rabobank Emmen-Coevorden stelt voor 2018 € 100.000,- (incl. BTW en schenkingsrecht) beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die deelnemen. De leden die vóór 1 mei 2018 lid zijn ontvangen drie stemmen in het najaar, waarvan er maximaal twee op dezelfde vereniging of stichting mogen worden uitgebracht. Op die manier beslissen leden van onze bank mee in de verdeling van het beschikbaar gestelde budget. De stemkaart met de unieke stemcode wordt eind mei 2018 met de post bezorgd.

De stemperiode loopt van 31 mei tot en met 13 juni 2018. Tijdens de finale-avond op maandag 2 juli a.s. in het Atlas Theater in Emmen wordt de uitslag bekend gemaakt.

 • Naast klant van de bank, nog geen lid van onze bank? Het biedt u slechts voordelen. Word ook lid van de bank via: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/emmen-coevorden/uw-lidmaatschap/
 • Promotiematerialen voor deelnemende clubs kun je hier downloaden:

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven