Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Flevoland de lokale samenleving. De mogelijkheden zijn:

 • Rabo Verenigingsondersteuning
 • Rabobank Clubkas Campagne
 • Het Coöperatiefonds

Rabo Verenigingsondersteuning

Het verenigingsleven is belangrijk voor onze maatschappij. Daarom draagt Rabobank Flevoland lokale verenigingen al jarenlang een warm hart toe en hebben we met veel partijen een duurzaam partnership opgebouwd. Maar we doen meer. In 2018 gaan we de samenwerking aan met NOC*NSF en de Kunstbende om verenigingen en stichtingen nadrukkelijker en structureel te ondersteunen op bestuurlijk, financieel, duurzaamheid, gezondheid en het maatschappelijk vlak. We willen dat stichtingen en verenigingen zelfredzamer, professioneler en gezonder worden. Hierdoor willen we met stichtingen en verenigingen intensiever samenwerken (inhoudelijke begeleiding) zodat we echt het verschil kunnen maken.

Op woensdag 7 februari 2018 is er een inspiratieavond voor verenigingen en stichtingen en vertellen we meer over Rabo Verenigingsondersteuning. We zijn voornemens om met tien verenigingen te starten in 2018. Wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar communicatie.flevoland@rabobank.nl.

Rabo Clubkas Campagne

Rabobank Flevoland draagt de lokale samenleving van gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde een warm hart toe. Dit doen wij onder andere door het organiseren van de Rabobank Clubkas Campagne. Veel verenigingen en stichtingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken. De Rabobank Clubkas Campagne is een mooie kans voor verenigingen en stichtingen om jaarlijks de kas te spekken. Wij stellen €50.000,- beschikbaar en tijdens de campagne mogen leden van Rabobank Flevoland hun stem uitbrengen of op de verenging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. De stemmen van de leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne

De Clubkas Campagne is een prachtige kans voor verenigingen en stichtingen om hun kas te spekken. En het mooie is dat niet de Rabobank, maar bijna 10.000 leden van onze bank bepalen welke verenigingen en stichtingen vanuit de Clubkas Campagne ondersteund worden en voor welk bedrag. Daarmee geven wij invulling aan onze coöperatieve gedachte: een bank van en voor leden.

Schrijf uw club direct in

Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen zich van maandag 30 april t/m maandag 20 augustus 2018 inschrijven. 

Doet uw club mee? Ga stemmen werven!

Heeft u bericht ontvangen dat uw vereniging of stichting deelneemt aan de Rabobank Clubkas Campagne 2018? Breng dan uw deelname onder de aandacht en werf zoveel mogelijk stemmen. Speciaal voor de deelnemende verenigingen en stichtingen hebben we promotiemateriaal ontwikkeld. Deze materialen kunt u downloaden via de website www.clubkascampagne.nl/flevoland/promotiemateriaal.  Tevens kunt u op één van onze kantoren een (gratis) promotietasje met flyers, poster en viltjes afhalen. 

Wie mogen er stemmen?

Alle leden van Rabobank Flevoland van 18 jaar en ouder (per 1 augustus) kunnen hun stem uitbrengen van dinsdag 4 september t/m maandag 17 september 2018.  Bent u lid van Rabobank Flevoland, dan ontvangt u een persoonlijke uitnodiging per post met unieke stemcode waarmee u via de aangegeven website uw stem kunt uitbrengen.

Alle informatie over de Rabobank Clubkas Campagne kunt u terugvinden via onze speciale eventsite (https://sites.rabobank.nl/flevoland/clubkascampagne2018)

Het Coöperatiefonds

Met donaties uit het Coöperatiefonds steunen wij activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving binnen de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde. Zij richten zich voor 2018 op de volgende thema’s:

 • Food | stimuleren van de regionale voedseleconomie en de verbinding tussen stad en land.
 • Samenleving | verkleinen ongelijkheid in de samenleving.
 • Duurzaam | stimuleren van duurzame en innovatieve initiatieven.

Donaties uit het Coöperatiefonds worden beoordeeld door een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, leden van de raad van commissarissen en medewerkers van de bank.

Voor meer informatie over het Coöperatiefonds kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie via telefoonnummer (0320) 292 795 of e-mail communicatie.flevoland@rabobank.nl.

Belangrijke data

U kunt uw aanvraag het hele jaar insturen. De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen drie keer per jaar. De sluitingsdata voor aanvragen zijn:

 • 15 maart 2018
 • 15 augustus 2018
 • 15 november 2018

Wanneer u uw aanvraag heeft ingestuurd, ontvangt u een uitnodiging om uw aanvraag te komen toelichten aan de commissie Coöperatiefonds tijdens één van de vergaderingen.

Voorwaarden

Voorwaarden

 • De aanvrager is klant van Rabobank Flevoland.
 • De aanvraag is rechtspersoon (KvK) bijvoorbeeld een organisatie, een stichting, instelling of vereniging.
 • Het project of de activiteit is voor een breed publiek en past binnen de gestelde thema’s.
 • Het project of de activiteit vindt plaats in de gemeenten Dronten, Lelystad of Zeewolde.
 • De activiteit start binnen één jaar.
 • De aanvrager is niet alleen afhankelijk van de bijdrage uit het fonds.
 • Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project of activiteit is geen garantie.
 • Bij goedkeuring van een donatie kunnen extra voorwaarden worden gesteld.
 • De aanvrager is niet alleen afhankelijk van de bijdrage uit het fonds.
 • De Rabobank is enige ondersteuner uit de financiële sector.

Wij doneren niet aan:

 • Personen.
 • Projecten die als doel hebben om winst te maken.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Feesten en jubilea.
 • Projecten waar het gaat om aanvulling van financieringstekorten of exploitatiekosten.
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Projecten die door andere financiële instellingen worden ondersteund.
 • Projecten die tijdens de aanvraag al geheel of gedeelte zijn gerealiseerd.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren


Bedrijven