Organisatie

Organisatie

Rabobank Graafschap wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Susan Bruinsma, directeur Coöperatieve Rabobank, geeft leiding aan Rabobank Graafschap. Samen met haar team ontwikkelt zij het beleid van de bank en is zij er verantwoordelijk voor dat klanten en leden centraal blijven staan.

Susan Bruinsma

Susan Bruinsma

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Graafschap denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 21 leden met elk een eigen aandachtsgebied. Zij praten namens onze leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio de Graafschap.

Nieuwe leden
Als jij interesse hebt om onze ledenraad te versterken, stuur dan een e-mail. In deze profielschets lees je wat wij zoeken in een ledenraadslid.

Vergaderdata 2024

    Woensdag 3 april (samen met Ledenraad Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek) Maandag 3 juni Maandag 9 september (samen met Ledenraad Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek) Maandag 18 november