Organisatie

Organisatie

Rabobank Groene Hart Noord wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Fatiha Bouhtia is directeur coöperatieve Rabobank Groene Hart Noord. Fatiha is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Foto Fatiha

Fatiha Bouhtia

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Groene Hart Noord. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden. Zij praten namens ruim 20.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Groene Hart Noord.