Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Haarlem en Omstreken. Zij ontwikkelt het beleid van de bank en is ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan.

Onze directie bestaat uit:

 • Mart Pfeiffer, directievoorzitter
 • Tom Doomernik, directeur Bedrijven
 • Kris Kabo, directeur Particulieren en Private Banking

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Haarlem en Omstreken houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Johan Kerkhoff, voorzitter
 • Fred Steffan
 • Cornelie van Bergenhenegouwen
 • Bas Moreu

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Haarlem en Omstreken denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit leden. Zij praten namens de meer dan 11.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Haarlem en Omstreken.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

 • Jeroen Wijts, Haarlem
 • Gerben Flinkert, Haarlem
 • Annelies Bax, Haarlem
 • Lilian Kranenburg, Haarlem
 • Hans Westerman, Haarlem
 • Harry Damave, Haarlem
 • Gytha Heins, Haarlem
 • Marjon Dijkstra, Haarlem
 • Freek Beelen, Haarlem
 • Liesbeth Tigchelaar, Haarlem
 • Annette Klein Wassink, Haarlem
 • Klaas Jan Vijn, Haarlem
 • Marlies Roosen, Aerdenhout
 • Herman Goudsmit, Aerdenhout¬†
 • Marlene Jans, Bentveld
 • Roger Bekius, Bloemendaal
 • Clair van den Boogaard, Zandvoort
 • Eduard Leutscher, Heemstede
 • Harry de Jong, Heemstede
 • Marcella Pleysier, Heemstede
 • Jan Duinker, Heemstede
 • Pamela Simeonov, Heemstede
 • Elize Nouwens, Heemstede

Mededelingen

Voordracht leden voor de Ledenraad Rabobank Haarlem en Omstreken

Binnen de ledenraad zijn een aantal plekken vrijgekomen. Op basis van enthousiaste reacties van nieuwe kandidaten, dragen wij de navolgende kandidaten voor. Er is bij de voordracht* rekening gehouden met geografische spreiding en een passende verdeling binnen de klantgroepen.

Door de directie - na overleg met een afvaardiging van de ledenraad - wordt kandidaat gesteld:

 • De heer R.J. de Bruijne, Heemstede

*Volgens het lokale bankstatuut artikel 5.3 kunnen ten minste tien leden van de kieskring die bevoegd zijn tot benoeming gezamenlijk tegenkandidaten voor de Ledenraad voordragen. Voordrachten als hiervoor bedoeld dienen uiterlijk 1 december 2019 ingediend te zijn.

Haarlem, 15 november 2019

Jongerenraad

Rabobank Haarlem en Omstreken heeft een jongerenraad voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. De jongeren denken mee en adviseren over het beleid van Rabobank Haarlem en Omstreken.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven