Organisatie

Organisatie

Rabobank Haarlem-IJmond wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Jerry Notenboom is directeur coöperatieve Rabobank Haarlem-IJmond. Jerry is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Jerry Notenboom

Jerry Notenboom

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Haarlem-IJmond denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 32 leden. Zij praten namens de meer dan 29.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Haarlem-IJmond.