Organisatie

Organisatie

Rabobank Hart van Brabant wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Remco Kuipéri is directeur coöperatieve Rabobank Hart van Brabant. Remco is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Remco Kuipéri

Remco Kuipéri

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Hart van Brabant houdt toezicht op de directeur en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Hart van Brabant denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 tot 40 leden. Zij praten namens de meer dan 18.000 leden regelmatig met de directeur over ontwikkelingen in onze regio.