Organisatie

Organisatie

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Audrey Antuma-Koops, Directeur coöperatieve Rabobank, is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten centraal blijven staan. Naast haar rol als directeur is Audrey tevens eindverantwoordelijke voor het coöperatieve thema Financieel Gezond Leven.

Audrey Antuma-Koops

Audrey Antuma-Koops

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Joop Akkerman, voorzitter Gerrie Eikelboom, vice-voorzitter Karin Langhout-Elzinga, commissaris Berend Pastoor, commissaris Trienke Elshof-Witteveen, secretaris

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden die namens alle leden van de coöperatie ten minste vier per jaar met de directie in gesprek gaat.

Onze ledenraad bestaat uit

Heerenveen

Gerard Adema, Tjalleberd Foppe Hemminga, Terband Jouke Hilverda, Heereveen Lambertus Jaarsma, Heerenveen Christel Koning, Heerenveen Lauren Spriensma, Luinjeberd Saskia Veenstra, Heerenveen Marten de Vries, Rotstergaast Liesbeth van der Wal, Oranjewoud Gerard Oldenhof, Heerenveen Wim Joustra, Heerenveen

Gorredijk & Grou

Robert Bervoets, Langezwaag Daniëlle Breeuwsma, Aldeboarn Renze Broekens, Gorredijk Sietse de Jong, Tijnje Rienk Leenstra, Grou Henk Mulder, Nieuwehorne Paule Schaap, Eagum Cindy Schwering, Gorredijk

De Stellingwerven

Johan de Bruin, Bantega Sonja Dijkstra, Appelscha Jan Eggenkamp, Oosterwolde Sylvia Heida, Wolvega Rick Hof, Haulerwijk Maarten Hoekstra, Wolvega Hasker de Jong, Noordwolde Diana Samuëlsz, Wolvega Joost Simons, Oosterwolde Paul Sinnige, Appelscha Michiel de Vegt, Haule
Lid worden van de ledenraad