Directeur coöperatieve Rabobank

Audrey Antuma-Koops, Directeur coöperatieve Rabobank, is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten centraal blijven staan. Naast haar rol als directeur is Audrey tevens eindverantwoordelijke voor het coöperatieve thema Financieel Gezond Leven. Inmiddels heeft Audrey per 1 februari een andere uitdaging gevonden bij de RabobankGroepsOrganisatie. Naar een opvolger wordt gezocht.

Audrey Antuma-Koops

Audrey Antuma-Koops

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden die namens alle leden van de coöperatie ten minste vier per jaar met de directie in gesprek gaat.