Organisatie

Organisatie

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Rob Lijzenga, Directeur coöperatieve Rabobank, is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten centraal blijven staan. Naast zijn rol als directeur is Rob tevens eindverantwoordelijke voor het coöperatieve thema Duurzaam Ondernemen.

Rob Lijzenga

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden die namens alle leden van de coöperatie ten minste vier per jaar met de directie in gesprek gaat.