Onze organisatie

Directeur coöperatieve Rabobank

Audrey Antuma-Koops is directeur Coöperatieve Rabobank. Naast haar rol binnen de lokale bank is Audrey tevens eindverantwoordelijke voor het coöperatieve thema Financieel Gezond Leven.

Onze directie bestaat uit:

Raad van commissarissen

Binnenkort volgt een foto van de leden van de Raad.

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Joop Akkerman, voorzitter
 • Gerrie Eikelboom, vice-voorzitter
 • Karin Langhout-Elzinga, commissaris
 • Berend Pastoor, commissaris
 • Trienke Elshof-Witteveen, secretaris

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden die namens alle leden van de coöperatie ten minste vier per jaar met de directie in gesprek gaat.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

HeerenveenGorredijk & Grou De Stellingwerven
 • Gerard Adema, Tjalleberd
 • Martin Dijkhoff, Oudehaske
 • Foppe Hemminga, Terband
 • Jouke Hilverda, Heereveen
 • Lambertus Jaarsma, Heerenveen
 • Christel Koning, Heerenveen
 • Lauren Spriensma, Luinjeberd
 • Saskia Veenstra, Heerenveen
 • Marten de Vries, Rotstergaast
 • Robert Bervoets, Langezwaag
 • Daniëlle Breeuwsma, Aldeboarn
 • Renze Broekens, Gorredijk 
 • Sietse de Jong, Tijnje
 • Rienk Leenstra, Grou
 • Henk Mulder, Nieuwehorne
 • Paule Schaap, Eagum
 • Cindy Schwering, Gorredijk
 • Johan de Bruin, Bantega
 • Alwin Deems, Wolvega
 • Sonja Dijkstra, Appelscha
 • Jan Eggenkamp, Oosterwolde
 • Sylvia Heida, Wolvega
 • Rick Hof, Haulerwijk
 • Maarten Hoekstra, Wolvega
 • Hasker de Jong, Noordwolde
 • Diana Samuëlsz, Wolvega
 • Joost Simons, Oosterwolde
 • Paul Sinnige, Appelscha

Profielschets ledenraad

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur