Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Zij ontwikkelt de strategie en het beleid van de bank. Ook is de directie ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan.

Onze directie bestaat uit:

 • Audrey Antuma-Koops, directievoorzitter
 • Henk de Boer, directeur Particulieren en Private Banking
 • Rob Lijzenga, directeur Bedrijven

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Joop Akkerman, voorzitter
 • André Andringa, vice-voorzitter
 • Gerrie Eikelboom, secretaris
 • Berend Pastoor
 • Trienke Elshof-Witteveen

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit  leden. Zij praten namens onze 25.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Heerenveen-Zuidoost Friesland.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

HeerenveenGorredijk, Grou & HaulerwijkDe Stellingwerven
 • Gerard Adema, Tjalleberd
 • Ilse van Ast, Oranjewoud
 • Foppe Hemminga, Terband
 • Lambertus Jaarsma, Heerenveen
 • Christel Koning, Heerenveen
 • Eduard Kuijt, Heerenveen
 • Lammert Soet, Nieuwehorne
 • Harmen Visser, Joure
 • Marten de Vries, Rotstergaast
 • Johannes van der Werf, Tjalleberd
 • Renze Broekens, Gorredijk
 • Sjan Hanegraaf-van Rooij, Jonkerslân
 • Yke Hokwerda, Jirnsum
 • Sietse de Jong, Tijnje
 • Karin Langhout-Elzinga, Jirnsum
 • Henk Mulder, Nieuwehorne
 • Paule Schaap, Eagum
 • Cindy Schwering, Gorredijk
 • Laure Spriensma, Aldeboarn
 • Johan de Bruin, Bantega
 • Sonja Dijkstra, Appelscha
 • Jan Eggenkamp, Oosterwolde
 • Sylvia Heida, Wolvega
 • Maarten Hoekstra, Wolvega
 • Tineke Munniksma, Ter Idzard
 • Joost Simons, Oosterwolde
 • Paul Sinnige, Appelscha

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven