Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Zij ontwikkelt de strategie en het beleid van de bank. Ook is de directie ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan.

Onze directie bestaat uit:

 • Rients Schuddebeurs, directievoorzitter
 • Henk de Boer, directeur Particulieren en Private Banking
 • Bart Voorintholt, directeur Bedrijven

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Joop Akkerman, voorzitter
 • André Andringa, vice-voorzitter
 • Gerrie Eikelboom, secretaris
 • Berend Pastoor
 • Trienke Elshof-Witteveen

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit  leden. Zij praten namens onze 25.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Heerenveen-Zuidoost Friesland.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

Heerenveen Gorredijk, Grou & Haulerwijk De Stellingwerven
 • Ilse van Ast, Oranjewoud
 • Karin Hazenberg-Schokker, Rotstergaast
 • Foppe Hemminga, Terband
 • Lambertus Jaarsma, Heerenveen
 • Christel Koning, Heerenveen
 • Eduard Kuijt, Heerenveen
 • Lammert Soet, Nieuwehorne
 • Harmen Visser, Joure
 • Johannes van der Werf, Tjalleberd
 • Hylke Bouma, Tijnje
 • Sjan Hanegraaff-van Rooij, Jonkerslân
 • Yke Hokwerda, Jirnsum
 • Sietse de Jong, Tijnje
 • Sytze Jonker, Terwispel
 • Karin Langhout-Elzinga, Jirnsum
 • Agnes van der Meijden, Haule
 • Marten Jan Quarré, Hemrik
 • Paule Schaap, Eagum
 • Wiebe van der Vliet, Beetsterzwaag
 • Focko Zwanenburg, Beetsterzwaag
 • Théjan Benders, Noordwolde
 • Jan Bos, Oosterwolde
 • Johan de Bruin, Bantega
 • Sonja Dijkstra, Appelscha
 • Jan Eggenkamp, Oosterwolde
 • Sylvia Heida, Wolvega
 • Roelof Theun Hoen, Noordwolde
 • Rieneke Koopmans-van Dalen, Oosterwolde
 • Tineke Munniksma, Ter Idzard
 • Paul Sinnige, Appelscha

Jongerenraad

Onze jongerenraad is een actieve groep jonge leden waar we regelmatig mee in gesprek gaan. Ze zijn onze ambassadeurs in de regio voor de jongere klanten.

Jongerenraadsleden

Onze jongerenraad bestaat uit:

 • Ruurd Abma, Jubbega
 • Karst Breeuwsma, Aldeboarn
 • Hedwig van Dobbenburgh, Beetsterzwaag 
 • Gjilke Dros, Makkinga
 • Jan Willem de Groot, Jubbega
 • Jessica Hoekstra-de Vries, Oldeholtpade
 • Hendrik van Houten, Nij Beets
 • Marianne de Jong, Oldeholtpade
 • Leonie Kalis, Hoogersmilde
 • Bram de Kam, Aldeboarn
 • Thys Kooistra, Gorredijk
 • Henk Mulder, Nieuwehorne
 • Boudewijn Prakken, Groningen

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven