Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan de lokale bank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De lokale strategie en beleid sluiten aan op de ontwikkelingen in de regio. In ons beleid stellen we de klant en leden centraal.

Onze directie bestaat uit:

 • Audrey Antuma-Koops, directievoorzitter
 • Henk de Boer, directeur Particulieren en Private Banking
 • Rob Lijzenga, directeur Bedrijven

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Joop Akkerman, voorzitter
 • André Andringa, vice-voorzitter
 • Gerrie Eikelboom, secretaris
 • Berend Pastoor
 • Trienke Elshof-Witteveen

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden die namens alle leden van de coöperatie ten minste vier per jaar met de directie in gesprek gaat.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

HeerenveenGorredijk, Grou & HaulerwijkDe Stellingwerven
 • Gerard Adema, Tjalleberd
 • Ilse van Ast, Oranjewoud
 • Foppe Hemminga, Terband
 • Lambertus Jaarsma, Heerenveen
 • Christel Koning, Heerenveen
 • Lammert Soet, Nieuwehorne
 • Harmen Visser, Joure
 • Marten de Vries, Rotstergaast
 • Johannes van der Werf, Tjalleberd
 • Renze Broekens, Gorredijk
 • Sjan Hanegraaf-van Rooij, Jonkerslân
 • Rick Hof, Haulerwijk 
 • Yke Hokwerda, Jirnsum
 • Sietse de Jong, Tijnje
 • Karin Langhout-Elzinga, Jirnsum
 • Henk Mulder, Nieuwehorne
 • Paule Schaap, Eagum
 • Cindy Schwering, Gorredijk
 • Laure Spriensma, Aldeboarn
 • Johan de Bruin, Bantega
 • Sonja Dijkstra, Appelscha
 • Jan Eggenkamp, Oosterwolde
 • Sylvia Heida, Wolvega
 • Maarten Hoekstra, Wolvega
 • Tineke Munniksma, Ter Idzard
 • Joost Simons, Oosterwolde
 • Paul Sinnige, Appelscha

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven