Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan de lokale bank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De lokale strategie en beleid sluiten aan op de ontwikkelingen in de regio. In ons beleid stellen we de klant en leden centraal.

Onze directie bestaat uit:

 • Audrey Antuma-Koops, directievoorzitter
 • Henk de Boer, directeur Particulieren en Private Banking
 • Rob Lijzenga, directeur Bedrijven

Raad van commissarissen

Binnenkort volgt een foto van de leden van de Raad.

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Joop Akkerman, voorzitter
 • Gerrie Eikelboom, vice-voorzitter
 • Karin Langhout-Elzinga, commissaris
 • Berend Pastoor, commissaris
 • Trienke Elshof-Witteveen, secretaris

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden die namens alle leden van de coöperatie ten minste vier per jaar met de directie in gesprek gaat.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

HeerenveenGorredijk, Grou & HaulerwijkDe Stellingwerven
 • Gerard Adema, Tjalleberd
 • Ilse van Ast, Oranjewoud
 • Martin Dijkhoff, Oudehaske
 • Foppe Hemminga, Terband
 • Lambertus Jaarsma, Heerenveen
 • Christel Koning, Heerenveen
 • Saskia Veenstra, Heerenveen
 • Marten de Vries, Rotstergaast
 • Johannes van der Werf, Tjalleberd
 • Robert Bervoets, Langezwaag
 • Renze Broekens, Gorredijk
 • Rick Hof, Haulerwijk 
 • Yke Hokwerda, Jirnsum
 • Sietse de Jong, Tijnje
 • Henk Mulder, Nieuwehorne
 • Paule Schaap, Eagum
 • Cindy Schwering, Gorredijk
 • Laure Spriensma, Aldeboarn
 • Johan de Bruin, Bantega
 • Alwin Deems, Wolvega
 • Sonja Dijkstra, Appelscha
 • Jan Eggenkamp, Oosterwolde
 • Sylvia Heida, Wolvega
 • Maarten Hoekstra, Wolvega
 • Hasker de Jong, Noordwolde
 • Diana Samuëlsz, Wolvega
 • Joost Simons, Oosterwolde
 • Paul Sinnige, Appelscha

Profielschets ledenraad

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur