Organisatie

Organisatie

Rabobank Helmond Peel Noord wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Rudi van Hoof is directeur coöperatieve Rabobank Helmond Peel Noord. Rudi is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan. Wil je contact opnemen? Stuur dan een mail naar directie.obr@rabobank.nl.

Rudi van Hoof

Rudi van Hoof

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Hier stelt de RvC zich voor.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Helmond Peel Noord vormt het hart van onze coöperatie. Ze vormt de schakel tussen onze 26.500 leden en de bank. De ledenraad is ons klankbord, de ledenraadsleden zijn onze ambassadeurs én onze sparringpartners. Ze houden ons stevig lokaal geworteld. Zo kunnen we gericht onze missie waarmaken om de samenleving duurzamer, socialer en mooier te maken. De ledenraad bestaat uit 35 leden.

Heb je vragen? Neem dan contact met de ledenraad op via communicatie.obr@rabobank.nl.