Organisatie

Organisatie

Rabobank Helmond Peel Noord wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Erik Jansen is directeur coöperatieve Rabobank Helmond Peel Noord. Erik is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan. Wil je contact opnemen? Stuur dan een mail naar directie.obr@rabobank.nl.

Erik Jansen

Erik Jansen

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Helmond Peel Noord. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 32 leden. Zij praten namens de 20.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in gemeente Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek.